Verkenner Rotterdam The Hague AirportDe provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, samen de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) hebben Joost Schrijnen aangesteld als onafhankelijke verkenner om hen te adviseren over een te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

Vanaf zomer 2016 tot februari 2017 heeft hij onderzoek gedaan.
Op deze site presenteert Schrijnen zijn advies en alle documenten die hij relevant acht voor zijn advies. Ook staan de vele vragen die zijn gesteld sinds de start van zijn werkzaamheden op de site en de door instanties opgestelde antwoorden.

De verkenningsfase is nu afgesloten. In gemeenteraden en Provinciale Staten zal nu het debat plaatsvinden. Daaruit zal blijken in hoeverre het advies van de verkenner op draagvlak kan rekenen.

De gemeenten en provincie streven ernaar om in de zomer van 2017 een gezamenlijk standpunt over het te nemen luchthavenbesluit aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kenbaar te maken. De staatssecretaris moet uiteindelijk in 2018 een nieuw luchthavenbesluit nemen.


Joost Schrijnen

Joost Schrijnen

Wilt u contact? Mail uw vraag.

Adviesrapport Verkenner

rapport