SchipholDe provincie behartigt de belangen van bewoners en bedrijven in de regio Schiphol. Daartoe heeft de provincie zitting in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS is een overlegplatform van de luchtvaartsector en haar directe omgeving. Haar taak is om een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de betrokkenen.

Zo ontwikkelt de ORS hinderbeperkende maatregelen en initieert deze door experimenten. Ook adviseert de ORS de minister over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Zie voor meer informatie: https://www.omgevingsraadschiphol.nl/.

Klachten Schiphol? Bellen met BAS!

BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (informatie- en klachtencentrum). U kunt hier terecht met al uw vragen en klachten over vliegverkeer op Schiphol, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of over het Schipholbeleid.

Op http://www.bezoekbas.nl/ vindt u onder de tab Wonen bij Schiphol meer informatie; bijvoorbeeld over het gebruik van de luchthaven, hoe vaak en hoe hoog er gemiddeld genomen door startend en landend verkeer van en naar Schiphol over uw woonomgeving is gevlogen.

Vliegtuigen Schiphol