Ter inzage Kennisgeving ontwerp-Voorkeursbeslissing LuchtruimherzieningMet de ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het Kabinet invulling aan de afspraken in het Regeerakkoord om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim.

Het Nederlandse luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Met de herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, capaciteit en efficiëntie. De ontwerp-Voorkeursbeslissing legt op hoofdlijnen de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vast.

Van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Document bekijken

De ontwerp-Voorkeursbeslissing kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening. Op papier kunt u de ontwerp-voorkeursbeslissing van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, 0704568999).

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf 15 januari 2021. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  1. Bij voorkeur ontvangt het Kabinet uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.
  2. Tijdens kantooruren via 0704568999.
  3. Per post. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. Luchtruimherziening, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie betrekken de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het vaststellen van de definitieve Voorkeursbeslissing. In een reactienota wordt ingegaan op alle ontvangen zienswijzen. Indieners krijgen bericht als de reactienota beschikbaar is.