Ter inzage: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (luchtruimherziening)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de 'notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)' voor het programma Luchtruimherziening gepubliceerd.

De stukken liggen van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 ter inzage via www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.  Via deze website kunt u deze stukken inzien en hierop een zienswijze indienen.

Interactieve versie

Op www.planmerluchtruimherziening.nl is een interactieve versie van de NRD te vinden.