Coronamaatregelen in het OV
De coronapandemie heeft een grote invloed op het openbaar vervoer. Op deze pagina leest u wat de pandemie betekent voor vervoerders en reizigers.

Beschikbaarheidsvergoeding voor vervoerders

Door de coronapandemie reizen er minder mensen met het openbaar vervoer. Om het openbaar vervoer draaiende te houden, gebruiken vervoerders een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van het Rijk. Daarnaast blijft de provincie de subsidie aan vervoerders doorbetalen. Hiermee wordt het verlies van vervoerders voor 93% tot 95% gedekt. Dit betekent dat vervoerders 5% tot 7% kosten moeten besparen. Dit gebeurt door minder flexibel personeel en materieel in te zetten en door met ingang van de nieuwe dienstregeling op 3 januari ook het aanbod van openbaar vervoer met ongeveer 10% te verminderen. Dankzij deze maatregelen kan ongeveer 90% van de huidige dienstregeling blijven rijden. Zo sluiten de huidige vraag en aanbod beter op elkaar aan.

Aanvullend op de subsidie van de provincie en de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk ontvangt de huidige vervoerder van de Waterbus ook een bijdrage van de regio Drechtsteden en vervoerder ‘Aqualiner en Swets ODV Maritiem’. Met deze extra bijdrage kan de Waterbusverbinding tussen Sliedrecht en Dordrecht blijven bestaan. De provincie is blij dat de regio Drechtsteden en de nieuwe vervoerder van de Waterbus hiertoe bereid zijn.

Transitie van het openbaar vervoer

Naast de aanpassing in de dienstregeling wordt, op basis van kaders die Provinciale Staten nog zullen vaststellen, een ‘transitieplan’ uitgewerkt. Met dit plan moeten vervoerders reizigers verleiden om het openbaar vervoer weer meer te gebruiken als de coronacrisis voorbij is. Dit plan moet er daarnaast toe leiden dat vervoerders in de toekomst ook zonder extra Rijksmiddelen aantrekkelijk openbaar vervoer kunnen bieden.

Mondkapje verplicht in OV, station en bij haltes

Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes is verplicht. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van €95,-.

Aanpassingen in de buurtbussen

Er wordt hard gewerkt aan het coronaproof maken van de buurtbussen in Zuid-Holland. In Zuid-Holland Noord en Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee kunnen reizigers weer gebruik maken van buurtbussen. Daar zijn de buurtbussen voorzien van een kuchscherm, filter en een luchtzuiveringsinstallatie. In Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem vinden nog aanpassingen in de buurtbussen plaats, zodat ook deze bussen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het TNO. Daar gaan de buurtbussen naar verwachting vanaf februari weer de weg op. In gemeenten waar de buurtbussen op dit moment nog niet rijden zijn er alternatieven voor reizigers. Vervoerders communiceren over deze alternatieven op hun website.