Coronamaatregelen in het OVDe coronapandemie heeft een grote invloed op het openbaar vervoer. Openbaarvervoerbedrijven nemen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Ze volgen daarbij de adviezen van het RIVM op. Op deze pagina leest u wat de pandemie betekent voor vervoerders en reizigers in Zuid-Holland.

Minder reizen

Blijf zo veel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen. Dan verspreidt het virus zich minder snel. Breng het dus niet naar andere plekken. Werk thuis als dat kan. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Mondkapje verplicht in OV, station en bij haltes

Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes is verplicht. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van €95,-. Medewerkers van vervoerbedrijven zijn verplicht om een mondkapje of een gelaatsscherm (spatscherm) te dragen. Dat hoeft niet als zij in een afgesloten cabine werken.

Beschikbaarheidsvergoeding voor vervoerders

Door de coronapandemie reizen er minder mensen met het openbaar vervoer. Om het openbaar vervoer draaiende te houden, gebruiken vervoerders een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van het Rijk. Daarnaast blijft de provincie de subsidie aan vervoerders doorbetalen. Hiermee wordt het verlies van vervoerders voor 93% tot 95% gedekt. Dit betekent dat vervoerders 5% tot 7% kosten moeten besparen. Dit doen zij door minder flexibel personeel en materieel in te zetten en sinds 3 januari ook het aanbod van openbaar vervoer met ongeveer 10% te verminderen. Dankzij deze maatregelen blijft ongeveer 90% van de huidige dienstregeling rijden. Zo sluiten de huidige vraag en aanbod beter op elkaar aan.

Aanvullend op de subsidie van de provincie en de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk ontvangt de huidige vervoerder van de Waterbus ook een bijdrage van de regio Drechtsteden en vervoerder ‘Aqualiner en Swets ODV Maritiem’. Met deze extra bijdrage kan de Waterbusverbinding tussen Sliedrecht en Dordrecht blijven bestaan. De provincie is blij dat de regio Drechtsteden en de nieuwe vervoerder van de Waterbus hiertoe bereid zijn.

Transitie van het openbaar vervoer

Naast de aanpassing in de dienstregeling wordt, op basis van kaders die Provinciale Staten nog zullen vaststellen, een ‘transitieplan’ uitgewerkt. Met dit plan moeten vervoerders reizigers verleiden om het openbaar vervoer weer meer te gebruiken als de coronacrisis voorbij is. Dit plan moet er daarnaast toe leiden dat vervoerders in de toekomst ook zonder extra Rijksmiddelen aantrekkelijk openbaar vervoer kunnen bieden.

Alle buurtbussen corona-proof

Er is hard gewerkt aan het corona-proof maken van de buurtbussen in Zuid-Holland. Sinds 10 februari kunnen reizigers in alle Zuid-Hollandse concessiegebieden weer gebruikmaken van buurtbussen. Alle buurtbussen zijn voorzien van een kuchscherm, filter en een luchtzuiveringsinstallatie. Daarmee voldoen ze aan de veiligheidsvoorschriften van het TNO.

Meer informatie over de invloed van het coronavirus op het openbaar vervoer in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.