Vragen en antwoorden Wantijbrug
 1. Werkzaamheden

 • Vanaf zondag 19 januari start Rijkswaterstaat aan werkzaamheden aan de Wantijbrug en is volledig afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. De werkzaamheden omvatten:
  • Beide vallen vervangen door 2 nieuwe en zwaardere vallen met geluiddempende onderkant.
  • Constructie versterken.
  • Alle installaties vervangen.
  • Verschillende elementen die een functie hebben bij de brug, zoals onder andere audio, marifoon en video vernieuwen Panamawielen (tandwielen) vervangen.
  • Standaardsoftware ontwikkelen en implementeren voor bediening, besturing en bewaking.
  • Nieuwe leuningen op de brug aanbrengen.
  • Europees veiligheidskeurmerk (CE-markering) aanbrengen.
  • Testen beweegbare delen.
 1. Waarom

 • De Wantijbrug, een basculebrug in de N3 in Dordrecht, is toe aan renovatie. De 2 beweegbare delen van de brug (vallen of kleppen van de brug), vertonen vermoeiingsverschijnselen door het toegenomen verkeer dat over de brug rijdt.
 • Rijkswaterstaat vervangt daarom deze vallen als onderdeel van een renovatie. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties zijn aan het einde van de technische levensduur. Ze voldoen (vaak) niet aan de nieuwste eisen.
 • Verder veroorzaakt de brug geluidsoverlast voor de omgeving. Daarom renoveert RWS de Wantijbrug in zijn geheel.
 1. Wanneer

 • In verband met de renovatie is de Wantijbrug afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens van 19 januari tot 3 april 2020.
 1. Gevolgen

 • Brug 2,5 maand afgesloten voor auto’s, vrachtwagens en motorfietsen.
 • Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers kunnen wel over de brug.
 • Openbaar Vervoer mag wel over de brug.
 • Tijdens de werkzaamheden verwachten we hoge druk op de wegen in en rondom Dordrecht. Ook het Openbaar Vervoer zal hier, ondanks diverse infrastructurele aanpassingen, hinder van ondervinden. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.
 • Omleidingen:

  • Voor het gewone doorgaande verkeer is de omleiding over de A15 en A16 en omgekeerd. De extra reistijd (buiten de spits) is ongeveer 10 tot 15 minuten.
  • Bestemmingsverkeer kan nog wel gebruikmaken van de laatste afrit voor de brug op de N3. Houd rekening met drukte en vertraging.
  • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (dat niet door de Drechttunnel mag) geldt standaard een omleiding over de A16, A59, A27 en A15 en omgekeerd. De extra reistijd (buiten de spits) bedraagt ongeveer 30 tot 40 minuten.
 • Hinder voor het scheepvaartverkeer: De brug wordt vanaf 6 januari 2020 tot oktober 2020 niet bediend. Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m NAP) kan, m.u.v. een aantal weekenden die nog gepland worden, onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Tijdens deze weekenden is het Wantij gestremd voor alle scheepvaart. Voor hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m NAP) geldt een omvaarroute. Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (maximaal 1,50 m) niet via Ottersluis en Helsluis kunnen, moeten omvaren via de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en gebruikmaken van de brugopeningen in de Merwede-corridor (Gorinchem – Dordrecht v.v.).
 • Van 19 januari 19.00 uur tot en met 3 april 05.00 uur is de Wantijbrug in de N3 in Dordrecht tijdelijk afgesloten, ook voor vrachtwagens. Waarom? Deze maatregel is nodig voor de renovatie van de brug. Het beweegbare deel en de installaties worden vervangen en de constructie versterkt. Gedurende de eerste 2,5 maand van de renovatie is de brug tijdelijk onvoldoende sterk voor het (zware vracht) verkeer.
 • Controle: De politie en de Inspectiedienst voor Transport (ILT) controleren op de weg. Tijdelijke borden en verkeersregelaars waarschuwen u ter plekke om boetes te voorkomen.
 1. Openbaar Vervoer

 • Het openbaar vervoer mag wel over de Wantijbrug rijden. Op de N3 wordt de linkerrijstrook ingericht specifiek voor openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Deze rijstrook is vanaf de A15 tot aan de afslag bij de Merwedestraat en vanaf de A16 tussen de afslag bij de Copernicusweg en de afslag bij de Overkampweg.
 • De (bus)baan op de Merwedestraat en op de Oranjelaan tot aan de Noordendijk is er al een busbaan. De stad uit komt er nog een vrije baan tussen de Noordendijk en de Prins Hendrikbrug.
 • Buslijn 4 en 8 gaan vaker rijden: in de ochtend- een middagspits in de spitsrichting vaker en zullen elk kwartier (in plaats van elk half uur) tussen Papendrecht/Sliedrecht en Dordrecht CS gaan rijden. Deze lijnen rijden door het gebied waar we grote verkeersdrukte verwachten. De bus wordt hiermee een aantrekkelijk alternatief.
 • Qbuzz voorziet op voorhand grote problemen in de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden. De bus komt in dezelfde file komt als het reguliere autoverkeer, wat vertraging en rituitval oplevert. Qbuzz treft maatregelen: zo stelt Qbuzz reservecapaciteit beschikbaar met extra bussen en chauffeurs, om vertragingen en uitval op te vangen Qbuzz verwacht in deze periode op meerdere lijnen een onbetrouwbare dienstverlening te gaan hebben.
 • Tijdens de werkzaamheden zullen buslijnen die gebruikmaken van de N3: 316, 388, 392, 488, 489 en 491 hinder ondervinden door extreme verkeersdrukte. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.
 • De verwachting is dat de Merwedelingelijn nog drukker gaat worden. Het is niet mogelijk om de treinen te verlengen en extra capaciteit te creëren. Verder zijn er werkzaamheden aan het spoor in het weekeinde van 1 – 2 februari. Qbuzz zet bussen in om de treinreizigers te vervoeren. Ook deze bussen zullen naar verwachting drukker zijn dan gebruikelijk en langere rijtijden hebben. Qbuzz monitort de veiligheid en kijkt in overleg met diverse partijen naar maatregelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.
 1. Alternatieven

We stimuleren het gebruik van reisalternatieven, zoals openbaarvervoer, fietsen en carpoolen. Zo zorgen we gezamenlijk voor:

 • Meer bussen per uur.
 • Een extra halte voor de waterbus bij De Staart.
 • Acties om fietsgebruik te stimuleren.
 • Meer P+R terreinen voor overstap auto-OV en carpoolen.
 • Advies en ondersteuning aan bedrijven bij maatregelen om het reisgedrag aan te passen.

Door gebruik te maken van reisalternatieven (al is het maar 1 of 2 keer per week) draagt u zelf bij aan een vlot en veilig verkeer in de regio. Dit is niet alleen belangrijk omdat er de komende tijd meer wegwerkzaamheden gepland staan in Zuid-Holland, maar ook omdat het steeds voller wordt op de weg. Bovendien zijn deze alternatieven beter voor het milieu. Dit kunt u doen:

 • Neem voor korte afstanden de (brom)fiets of e-bike.
 • Reis met het openbaar vervoer.
 • Reis buiten de spits.
 • Plan vergaderingen/bijeenkomsten niet om 09.00 uur.
 • Werk af en toe thuis of op een andere locatie.
 • Carpool samen met anderen.
 1. Meer info en klachten

 • Wanneer de verkeersdrukte en daarmee ook de vertragingen te groot worden, zal Qbuzz waar mogelijk omleidingen instellen voor deze lijnen, zodat de hinder beperkt wordt. Actuele informatie is hierover altijd te vinden via: qbuzz.nl/dmg/reizen/storingen.
 • Wilt u meer weten over de renovatie van de Wantijbrug? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug of bel met de landelijke informatielijn 0800-8002.
 • Voor de volledige planning van de werkzaamheden houd n3werkzaamheden.nl in de gaten.
 • Ga voor meer informatie over fietsacties of andere reisalternatieven naar ways2go.nl.