Buslijn Gouda-Schoonhoven
R-net buslijn header

Vanaf 10 december 2017 zijn de rood-grijze R-net bussen gaan rijden tussen Gouda en Schoonhoven. Op werkdagen rijdt R-net 497 in de spits om de 10 minuten, richting Gouda tussen 7 en 8 uur zelfs om de 5 minuten. Tijdens de daluren vertrekken de bussen iedere 15 minuten. ’s Avonds en in het weekend rijden de bussen ieder half uur.

Route en haltes

De R-net bussen van lijn 497 volgen grotendeels de route van de voorgaande lijn 197.

De buslijn heeft een nieuw eindpunt gekregen voor een betere aansluiting op de veerdienst Schoonhoven - Gelkenes en het centrum van Schoonhoven. De andere haltes op de route zijn omgebouwd naar R-net haltes met ruime en comfortabele bushokjes, digitale schermen met reizigersinformatie en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen. Bij de rotonde Molenlaan/ N207 wordt een geheel nieuwe bushalte aangelegd. De provincie start na de zomer met de uitvoering hiervan. Zodra deze halte gereed is, wordt de busroute door Bergambacht verlegd naar de provinciale weg. De halte Molenlaan blijft zolang gehandhaafd, met als tijdelijke naam Bergambacht Noord.