Rapport R-net Zeeweg-oost
De nieuwe inzichten uit het Rapport R-net en fietsroutestructuur hebben ertoe geleid dat het ontwerp rondom de Zeeweg-Oost (pdf, 10 MB) nogmaals kritisch onderzocht is.

In dit onderzoek zijn verschillende varianten onderzocht en met elkaar vergeleken. Er is in beeld gebracht op welke wijze de fasering richting de toekomst kan worden vormgegeven. In dit rapport R-net en Zeeweg-Oost staat het proces om te komen tot een aantal kansrijke varianten beschreven en de uitwerking hiervan.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de mogelijke varianten, in hoofdstuk 2 op de langzaam verkeersoversteken. Hoofdstuk 3 bevat de schetsontwerpen van de mogelijke locatie van de fietstunnel ter hoogte van de N206. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de locatiemogelijkheden van de halte Raadhuis. Hoofdstuk 5 bevat de voorontwerpen van de kansrijke varianten 2, 4 en 6 voor zowel de tijdelijke (2020) als de eindsituatie (2028). Hoofdstuk 6 toont de resultaten van de verkeerssimulaties. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de verkeersveiligheid van de drie kansrijke varianten en hoofdstuk 8 bevat de kostenramingen.

Per hoofdstuk staat een korte toelichting en is de uitwerking opgenomen in de bijlagen in de vorm van schetsontwerpen en berekeningen. In bijlage 8 zijn de volledig ingekleurde presentatietekeningen van variant 4 en 6 (tijdelijke 2020 en eindsituatie 2028) opgenomen.