Rapport R-net en fietsroutestructuur
In juni 2015 heeft de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Katwijk en Movares de plannen gepresenteerd voor de realisatie van een R-net verbinding tussen Leiden – Katwijk – Noordwijk. De verschillende maatregelen maken onderdeel uit van de Nota Voorkeursmaatregelen (pdf, 3.6 MB) van de provincie Zuid-Holland. Hierin staan alle maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de R-net verbinding.

De plannen zijn in 2015 allereerst voorgelegd aan de bewoners van Katwijk tijdens een informatieavond. Na deze avond zijn er verschillende sessies met de gemeenteraad over dit onderwerp geweest. De gemeenteraad heeft het college geadviseerd in de besluitvorming.

Het resultaat hiervan was dat er acht vraagstukken aan provincie Zuid-Holland en de gemeente zijn voorgelegd om verder te onderzoeken. Deze vraagstukken gaan onder meer over de fietsroutestructuur, verkeersveiligheid, de inrichting van het Vuurbaakplein en het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever. In dit rapport (pdf, 2.5 MB) vindt u de eindrapportage waarin u de antwoorden op deze vraagstukken terug kunt vinden. In de bijlagen vindt u alle rapporten, verslagen en ontwerptekeningen die de eindrapportage onderbouwen.


Bijlage 3 Resultaten simulaties

Bijlage 7 Nieuwe Duinweg toelichting

Bijlage 8 Nieuwe Duinweg ontwerp

Bijlage 9 Oversteekoptimalisaties