38 nieuwe bushaltes in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem
Sinds zondag 9 december verzorgt Qbuzz het busvervoer en de treinverbinding op de MerwedeLingelijn in regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. De regio heeft in totaal 7 nieuwe HOV buslijnen; drie R-net lijnen en vier snelBuzz lijnen. Ook de succesvolle MerwedeLingelijn is onderdeel van R-net. Om dit nieuwe netwerk optimaal te laten functioneren zijn flink wat infrastructurele maatregelen genomen, zoals het opwaarderen van haltes naar HOV/R-net kwaliteit, met comfortabele bushokjes en overdekte fietsenstallingen. Bijna alle haltes zijn vóór start van de nieuwe concessie in gebruik genomen, enkele voor de kerst en in februari 2019 wordt de laatste halte opgeleverd.

18 locaties

In totaal zijn in de Drechtsteden 27 HOV/R-net haltes (13 locaties) aangepakt; in Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht Baanhoek en bij het nieuwe overstappunt Oostendam. In de regio Molenlanden, Gorinchem gaat het om 11 HOV haltes (5 locaties). Er zijn nieuwe haltes bij Meerkerk N214/A27, langs de N214 bij Noordeloos, Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf en bij de stations van Gorinchem en Sliedrecht. In opdracht van de gemeente Sliedrecht en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland is het kruispunt Sportlaan-N482 opnieuw ingericht. Hiermee is de doorstroming van de bussen op dit kruispunt sterk verbeterd.

Knooppunt Meerkerk

Met de komst van Qbuzz is bij de A27/Meerkerk een nieuw OV-knooppunt ontwikkeld. Snelle, hoogwaardige openbaarvervoer verbindingen (richting Rotterdam en Utrecht) komen hier samen met streeklijnen die de omliggende kernen met het knooppunt verbinden. De provincie heeft op het knooppunt nieuwe bushaltes aangelegd om de overstap tussen deze lijnen mogelijk te maken. Een nieuwe situatie waar zowel reizigers als automobilisten aan moeten wennen. In de praktijk blijkt dat de overstap door reizigers als onveilig wordt ervaren. Deze zorgen neemt de provincie Zuid-Holland zeer serieus. Momenteel wordt gekeken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden om de veiligheid op het knooppunt binnen de bestaande situatie te verbeteren. Gedacht kan worden aan maatregelen om de snelheid rondom de oversteekplaatsen verder terug te brengen en maatregelen om het kruispunt overzichtelijker te maken. Naar verwachting kunnen deze maatregelen in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd worden.

Volop in ontwikkeling

Voor 2019 staat een volgende serie maatregelen op de planning. Nu duidelijk is hoe het nieuwe openbaar vervoernetwerk eruit ziet, wordt gekeken welke maatregelen er verder nodig zijn om Qbuzz optimaal te faciliteren en het openbaar vervoer in de regio verder te verbeteren. Niet alleen extra haltes, maar ook fietspaden, doorstroommaatregelen, busstroken en een busplatform bij Alblasserdam.

Lees meer op HOV-net Drechtsteden.


Volg @zuid_holland op Twitter