Buslijn Gouda-Schoonhoven
R-net buslijn header

Vanaf 10 december 2017 gaan rood-grijze R-net bussen rijden tussen Gouda en Schoonhoven. De nieuwe R-net lijn 497 vervangt de huidige lijn 197. Op werkdagen rijdt R-net 497 in de spits om de 10 minuten, richting Gouda tussen 7 en 8 uur zelfs om de 5 minuten. Tijdens de daluren vertrekken de bussen iedere 15 minuten. ’s Avonds en in het weekend rijden de bussen ieder half uur. Reizigers betalen dankzij een besluit van de provincie vanaf 1 januari 2018 een lager tarief dan nu, tot 1 januari betalen zij het huidige tarief.

Nieuw eindpunt

De buslijn krijgt een nieuw eindpunt voor een betere aansluiting op de veerdienst Schoonhoven – Gelkenes en het centrum van Schoonhoven. Begin december wordt hier een nieuwe comfortabele halte Centrum/Veer gerealiseerd met een ruime fietsenstalling. Ook de bestaande halte Lopikerplein (straks met de nieuwe naam Schoonhoven Oost) wordt omgebouwd naar het kwaliteitsniveau van R-net.

Route en haltes

De andere haltes op de route worden voor mei 2018 omgebouwd naar R-net haltes met ruime en comfortabele bushokjes, digitale schermen met reizigersinformatie en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen. Bij de rotonde Molenlaan/ N207 wordt een nieuwe bushalte aangelegd, streven is deze medio 2018 gereed te hebben. In afwachting daarvan wordt de route door Bergambacht nog niet verlegd naar de provinciale weg. De halte Molenlaan blijft voorlopig gehandhaafd, met als tijdelijke naam Bergambacht Noord.

Wijzigingen dienstregeling

Om de frequentieverhoging mogelijk te maken en de betrouwbaarheid van de lijn te verhogen vervalt een aantal haltes op de route: Doelenbrug, Koolwijkseweg, Kadijk en Pleinstraat. Ten behoeve van de bediening van het buitengebied blijft de halte Beijersche gehandhaafd. In Schoonhoven gaat de bus een andere route rijden. De halte Sola Gratia wordt iets verplaatst naar de huidige halte Henri Dunantplein van lijn 195/295 en wordt R-net Schoonhoven West. De haltes Plesmanstraat en Stationsplein worden vervangen door de nieuwe R-net halte Schoonhoven Noord, op de plaats van de huidige halte Mr. Kesperplein van lijn 195/295. Ook de haltes Vlierstraat en Thiendenland vervallen voor lijn 497.