Leiden-Katwijk-Noordwijk
R-net buslijn header

Tussen Leiden Centraal en Vuurbaakplein (Katwijk) en tussen Leiden Centraal en ESA/Estec (Noordwijk) rijden naar verwachting vanaf 2020 bussen van R-net. R-net vervangt de buslijnen 30 / 31. R-net gaat hoogfrequent rijden: in de spits 6 keer per uur. Op het deel Leiden Centraal tot de halte Raadhuis in Katwijk, waar deze 2 lijnen dezelfde route volgen,  betekent dit dat iedere 5 minuten een R-net bus gaat rijden. Voor de reizigers op dit traject betekent deze frequentieverhoging een kortere wachttijd waardoor zij sneller op hun eindbestemming zijn.

Om de bussen zoveel mogelijk ongehinderd door te laten rijden wordt  een aantal infrastructurele maatregelen getroffen. Langs de route komen R-net-bushaltes met comfortabel haltemeubilair, digitale reizigersinformatie en fietsparkeervoorzieningen. Sommige haltes worden verplaatst. Ook worden de haltes beter toegankelijk en krijgen ze de herkenbare rood-grijze uitstraling van R-net, net als de bussen van R-net.

R-net rijdt in eerste instantie niet verder dan ESA / Estec. Doortrekking van R-net tot het Picképlein in Noordwijk levert vooralsnog niet de gewenste reistijdverkorting op voor reizigers tussen Leiden en Noordwijk. Besluitvorming  hierover vindt plaats na 2020.

Planning
2017 - 2020 2020 Na 2020
Vaststellen van de route en infrastructurele maatregelen. Voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Start R-net-busverbindingen tussen Leiden en Vuurbaakplein (Katwijk) en tussen Leiden en ESA / Estec (Noordwijk). Besluitvorming over mogelijke doortrekking van R-net tot aan Picképlein in Noordwijk.

Wat speelt er nu?

De aanvullende onderzoeken naar de inpassing van het HOV op de corridor Leiden - Katwijk - Noordwijk zijn afgerond. De resultaten laten zien dat minder maatregelen nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Ook kan het HOV in 2 fasen worden geïntroduceerd. De onderzoeksresultaten en de effecten hiervan op de inpassingsmaatregelen in Katwijk staan in de aangepaste 'Nota Voorkeursmaatregelen' die is opgesteld in nauw overleg tussen de provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk. De provincie heeft deze onlangs aangeboden aan het college van B&W van Katwijk. Het college heeft op 4 juli 2017 kennis genomen van de nota en stemt ermee in deze te bespreken met de omgeving.

De samenvatting van de aanpassingen kunt u lezen in de factsheet R-net Leiden – Katwijk – Noordwijk en in de 'Nota Wijzigingen voorkeursmaatregelen R-net' die u kunt vinden in de lijst 'Documenten'. De bijlagen bij deze nota vindt u daaronder (onder voorbehoud). Voor vragen over deze documenten kunt u contact opnemen met rnet@pzh.nl.


Route Leiden-Katwijk-Noordwijk

Kaart route Leiden - Katwijk - Noordwijk

Volg VerkeerZH op Twitter