Ongelijkvloerse Kruising Burgemeester Smeetsweg (spoor/N11)De provincie werkt samen met haar partners aan het verbeteren van de spoorverbinding Leiden-Utrecht. Een van de doelen hierbij is het verhogen van de frequentie naar 4 keer per uur door naast de huidige 2 intercity’s per uur ook 2 sprinters per uur te laten rijden. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren diverse alternatieven onderzocht.

Als er ieder kwartier een trein over dit traject rijdt, moeten de spoorbomen vaker sluiten. Dit zorgt voor meer overlast voor het overige verkeer. Ook kan dit onveilige situaties opleveren, waardoor er extra overwegveiligheidsmaatregelen vereist zijn. Om die reden is voor één van de onderzochte alternatieven geconcludeerd dat de kruising van de Burgemeester Smeetsweg met het spoor dan ongelijkvloers moet worden gemaakt. Aangezien de kruising met de rijksweg N11 heel dicht op het spoor ligt, wordt dan ook de kruising met de N11 met een viaduct voor het autoverkeer ongelijkvloers gemaakt. Dit bevordert ook de doorstroming op de N11 en maakt de industrieterreinen Hoge Rijndijk, Grote Polder en Barre Polder beter bereikbaar. Daarnaast is er een fietstunnel voorzien die onder de N11 en het spoor doorgaat.

In de afgelopen jaren is dit ontwerp voor de Ongelijkvloerse Kruising Burgemeester Smeetsweg met direct betrokken partijen afgestemd en voorbereid. Er is echter nog geen realisatiebesluit genomen voor deze ongelijkvloerse kruising, aangezien er vanwege de problematiek met baanstabiliteit nog geen besluit is genomen over de lange termijn alternatieven voor de spoorverbinding Leiden - Utrecht. Wel is als korte termijn oplossing besloten de huidige spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn door te trekken naar Utrecht, maar is hiervoor het ongelijkvloers maken van de kruising Burgemeester Smeetsweg niet nodig.