Ongelijkvloerse Kruising Burgemeester Smeetsweg (spoor/N11)
De provincie gaat op het traject Leiden-Utrecht 2 extra sprinters laten rijden. Samen met de 2 intercity’s rijdt er dan ieder kwartier een trein. Als vanaf 2020 vaker een trein gaat rijden, moeten de spoorbomen vaker sluiten. Dit zorgt voor meer overlast en kan onveilige situaties opleveren. Daarom is besloten om de kruising van de Burgemeester Smeetsweg met het spoor ongelijkvloers te maken.

Aangezien de kruising met de rijksweg N11 hier dicht op ligt, wordt deze kruising ook ongelijkvloers gemaakt. Dit bevordert ook de doorstroming op de N11 en maakt de industrieterreinen Hoge Rijndijk, Grote Polder en Barre Polder beter bereikbaar.

Daarnaast komt er een fietstunnel tussen de Burgemeester Smeetsweg en de Ommedijkseweg onder de N11 (bestaand of nieuw) en het spoor (nieuw). En er komt een fietstunnel onder de Ommedijkseweg parallel aan de N11.

De planning is dat in 2017 begonnen wordt met de bouw, zodat de werkzaamheden eind 2019 gereed zijn. Het overgrote deel van de werkzaamheden kan plaatsvinden zonder dat het (spoor)verkeer er last van heeft. Waar wel boven de weg of het spoor gewerkt moet worden, vindt dit ’s nachts of in het weekend plaats.