Nieuwe concessie openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord
In december 2022 start een nieuwe concessie voor openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord. Dit concessiegebied beslaat twee regio’s; Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer, waaronder openbaar vervoer. Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland is één van onze belangrijkste taken.

Planning

De planning tot de start van de nieuwe concessie is opgebouwd in verschillende fases:

Beleidsvorming

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten het beleidskader met uitgangspunten voor de aanbesteding van openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord vastgesteld. Het beleidskader vindt u in het blokje 'Documenten'. Bij dit besluit zijn nog 2 amendementen en 4 moties aangenomen, deze vindt u in het Staten Informatie Systeem.

Huidige fase: Programma van Eisen en bestek

In deze fase wordt er een Programma van Eisen en bestek ontwikkeld en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De COVID19-pandemie heeft invloed op deze producten, en heeft er onder andere voor gezorgd dat het concept ontwerp Programma van Eisen niet voor de zomer van 2020 openbaar gemaakt kon worden. Meer hierover kunt u lezen in de brief van Gedeputeerde Staten in het blokje 'Documenten'.

Inkoop

Vervoerders kunnen zich naar verwachting vanaf 2021 inschrijven voor de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord. Na de inschrijvingstermijn worden de inschrijvingen beoordeeld en wordt de concessie aan een vervoerder gegund.

Implementatie

Wanneer de concessie is gegund, wordt er gewerkt aan een goede implementatie van de nieuwe openbaar vervoer concessie. Deze fase staat gepland van september 2021 en tot december 2022.

Start nieuwe concessie

In december 2022 start de nieuwe openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord.

Contact

Vragen over de aanbesteding van de nieuwe openbaar vervoer concessie in Zuid-Holland Noord ontvangen we graag via: .
Bekijk de informatie over de huidige openbaar vervoer concessie in Zuid-Holland Noord.