Nieuwe concessie openbaar vervoer in Zuid-Holland NoordVervoerder Arriva verzorgt het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuid-Holland Noord tot december 2022. De voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding voor openbaar vervoer in dit gebied was in volle gang, maar in verband met de coronapandemie is ervoor gekozen om dit uit te stellen en met Arriva het gesprek te voeren over een mogelijke ‘overbruggingsconcessie’.

De looptijd van de overbruggingsconcessie wordt nog bepaald, maar zal maximaal 2 jaar duren. In de tussentijd kunnen de reizigersaantallen zich weer herstellen, en kan de marktwerking in de OV-sector weer normaliseren. Dit leest u ook de in de brief ‘opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord’ van Gedeputeerde Staten in het blokje ‘Documenten’ op deze pagina.

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer, waaronder openbaar vervoer. Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland is één van onze belangrijkste taken.

Planning

De planning tot de start van de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord is opgebouwd in verschillende fases:

Beleidsvorming

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten het beleidskader met uitgangspunten voor de aanbesteding van openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord vastgesteld. Het beleidskader vindt u in het blokje 'Documenten'. Bij dit besluit zijn nog 2 amendementen en 4 moties aangenomen, deze vindt u in het Staten Informatie Systeem(verwijst naar een andere website).

Huidige fase: gesprekken met Arriva over overbruggingsconcessie

De provincie Zuid-Holland voert op dit moment gesprekken met Arriva over een mogelijke overbruggingsconcessie. Dat houdt in dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de huidige concessie met maximaal 2 jaar te verlengen. Zo kunnen de reizigersaantallen in het openbaar vervoer zich weer herstellen en kan de marktwerking in de OV-sector weer normaliseren. Dit biedt een betere uitgangssituatie voor de volgende fasen.

Programma van Eisen en bestek

In deze fase wordt er een Programma van Eisen en bestek ontwikkeld en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De coronapandemie heeft er onder andere voor gezorgd dat deze fase wordt uitgesteld. Meer hierover kunt u lezen in de brief van Gedeputeerde Staten in het blokje 'Documenten' op deze pagina.

Inkoop

In deze fase kunnen vervoerders zich inschrijven voor de nieuwe openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord. Na de inschrijvingstermijn worden de inschrijvingen beoordeeld en wordt de concessie aan een vervoerder gegund.

Implementatie

Wanneer de concessie is gegund, wordt er gewerkt aan een goede implementatie van de nieuwe openbaar vervoer concessie.

Start nieuwe concessie

In deze fase start de nieuwe openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord.

Contact

Vragen over de aanbesteding van de nieuwe openbaar vervoer concessie in Zuid-Holland Noord ontvangen we graag via: .
Bekijk de informatie over de huidige openbaar vervoer concessie in Zuid-Holland Noord.