Aanleg snelfietsroute F15 IJsselmondeHeader Fietser snelfietsroute

Waarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. De F15 IJsselmonde biedt een alternatief aan automobilisten die nu voor relatief korte ritten van de A15 gebruikmaken.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam en de Fietsersbond zijn direct bij de voorbereidingen voor en de aanleg van de snelfietsroute betrokken. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk dragen via een subsidie bij.

In het kort:

  • 2 fietsroutes van elk 18 kilometer lang
  • Fietsers hebben zoveel mogelijk voorrang
  • Goed alternatief voor de auto

Hoe doen we dit?

We verbeteren en verbinden bestaande fietspaden. Verbeteren houdt bijvoorbeeld in dat we nieuw asfalt aanleggen, het pad verbreden of zorgen voor betere verlichting en voorrang voor fietsers waar dat kan. Dit resulteert in twee met elkaar verbonden fietspaden die allebei ongeveer 18 kilometer lang zijn die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk verbindt. De route strekt zich uit van Poortugaal en de Vondelingenweg (ter hoogte van knooppunt Benelux) tot aan de brug over rivier de Noord en veerboothaven Ridderkerk De Schans. Aan de westzijde sluit de route aan op de snelfietsroutes naar de Tweede Maasvlakte en de Groene Kruisweg naar Spijkenisse en Rotterdam. Aan de oostzijde op de veren naar Krimpenerwaard en Alblasserdam en de Beneden Merwederoute.

In het kort:

  • Bestaande fietspaden verbeteren
  • Vloeiende bochten
  • Verbinden van fietspaden
  • Comfortabel en goed verlicht

Wat heb ik eraan?

Wie over de drukke A15 moet rijden, kan de F15 IJsselmonde gebruiken als comfortabel, veilig en gezond alternatief. De route verbindt de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

De betrokken gemeenten voeren zelf de werkzaamheden aan de snelfietsroute uit. Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder of omleidingen kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Wanneer gebeurt dit?

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2021. In 2018 hebben we de rotondes op de Rhoonse Baan van Albrandswaard en het nieuwe fietspad langs de Verenambachtseweg (gedeeltelijk) afgerond. In 2019 is het fietspad langs deze weg helemaal opgeleverd, net als de Schaatsbaan in Barendrecht en de eerste fase van de Rijksstraatweg in Ridderkerk. In het eerste halfjaar van 2020 zijn de werkzaamheden aan de Gebroken Meeldijk en de Voordijk in Barendrecht afgerond, net als de Ringdijk in Ridderkerk. Naar verwachting worden in de zomer van 2021 de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem direct contact met ons op of neem contact op met uw gemeente.