Aanleg snelfietsroute F15 IJsselmonde
Header Fietser snelfietsroute

Waarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. De F15 IJsselmonde biedt een alternatief aan automobilisten die nu voor relatief korte ritten van de A15 gebruikmaken.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam en de Fietsersbond zijn direct bij de voorbereidingen voor en de aanleg van de snelfietsroute betrokken. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk dragen via een subsidie bij.

In het kort:

 • 2 fietsroutes van elk 18 kilometer lang
 • Fietsers hebben zoveel mogelijk voorrang
 • Goed alternatief voor de auto

Hoe doen we dit?

We verbeteren en verbinden bestaande fietspaden. Verbeteren houdt bijvoorbeeld in dat we nieuw asfalt aanleggen, het pad verbreden of zorgen voor betere verlichting en voorrang voor fietsers waar dat kan. Dit resulteert in twee met elkaar verbonden fietspaden die allebei ongeveer 18 kilometer lang zijn die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk verbindt. De route strekt zich uit van Poortugaal en de Vondelingenweg (ter hoogte van knooppunt Benelux) tot aan de brug over rivier de Noord en veerboothaven Ridderkerk De Schans. Aan de westzijde sluit de route aan op de snelfietsroutes naar de Tweede Maasvlakte en de Groene Kruisweg naar Spijkenisse en Rotterdam. Aan de oostzijde op de veren naar Krimpenerwaard en Alblasserdam en de Beneden Merwederoute.

In het kort:

 • Bestaande fietspaden verbeteren
 • Vloeiende bochten
 • Verbinden van fietspaden
 • Comfortabel en goed verlicht

Wat heb ik eraan?

Wie over de drukke A15 moet rijden, kan de F15 IJsselmonde gebruiken als comfortabel, veilig en gezond alternatief. De route verbindt de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

De betrokken gemeenten voeren zelf de werkzaamheden aan de snelfietsroute uit. Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder of omleidingen kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Wanneer gebeurt dit?

Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats tussen 2018 en 2020. In 2018 hebben we de rotondes in de Rhoonse Baan van Albrandswaard en het nieuwe fietspad langs de Verenambachtseweg (gedeeltelijk) afgerond. In het eerste half jaar van 2019 wordt er gewerkt op de volgende plekken:

 • Barendrecht Schaatsbaan (aanleg van geasfalteerd tweerichtingenfietspad aan de noordzijde)
 • Barendrecht Hoefslag (aanbrengen rood asfalt)
 • Barendrecht fietspad tussen Boerhaavelaan en Achterweg (verbreden en aanbrengen rood asfalt)
 • Rijsoord Mauritsweg, Vlasstraat en Pruimendijk tot aan grens bebouwde kom (aanleg fietsstraat)

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem direct contact met ons op of neem contact op met uw gemeente.