Fietspad F551 Dordrecht
Op de Wieldrechtse Zeedijk langs de Dordtse Kil is een vrijliggend dijkfietspad aangelegd: de F551. Dit fietspad verbindt de zeehaven van Dordrecht met de Rijksstraatweg naar Willemsdorp. De aanleg was onderdeel van het project 'Dijkversterking Eiland van Dordrecht' van het waterschap Hollandse Delta.

De dijkweg is verbreed en geschikt gemaakt voor vrachtverkeer tussen de bedrijventerreinen en de zeehavens. Om er veilig te kunnen fietsen, moest een vrijliggend fietspad aan worden gelegd. Het fietspad biedt uitzicht over de Dordtse Kil en Hoeksche Waard. Er zijn vier rust- en recreatiepunten ingericht.

De komende jaren wordt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westelijke Dordtse Oever nog een vrijliggend fietspad aangelegd langs de Rijksstraatweg. Fietsers kunnen dan een hele ronde rijden over de dijken die het Eiland van Dordrecht omringen, met zicht op de rivieren.

Waardevolle nieuwe verbinding

Vanaf de hoofdroute worden ook de achterliggende bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en de toekomstige Dordtse Kil IV voor het fietsverkeer ontsloten. Het fietspad is hiermee ook voor woon-werkverkeer een aantrekkelijke verbinding.

Het fietspad sluit verder aan op de fietspaden richting Zwijndrecht, de Moerdijkbrug, de fietsroute in oostelijke richting (naar de kop van het Land langs de rivierdijk) en de Kiltunnel (Hoeksche Waard). Hiermee is de F551 een waardevolle nieuwe verbinding voor zowel recreanten als fietsend woon-werkverkeer.

Dit alles is tot stand gekomen door samenwerking van het waterschap Hollandse Delta, de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid-Holland.