Fietsroute F228.5 Lansingerland
Het fietspad F228.5 is een deel van de fietsroute F228. De F228.5 loopt van de P. Bregmanlaan in Pijnacker-Nootdorp tot de Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs. De gehele fietsroute (F288) verbindt de kernen van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Werkzaamheden

Het grootste deel van de route F228 is al klaar. Inmiddels is de tijd rijp om ook het laatste deel, tussen de P. Bregmanlaan en de Kleihoogt, aan te leggen. Dit deel heet F228.5.

De ontwikkeling van de F228.5 bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het ontwerp, opgesteld samen met alle betrokkenen, is gereed. Het contract is aangenomen door het aannemersbedrijf Van Ooijen B.V. uit Gouda en de uitvoering start in het eerste kwartaal van 2019. De bewoners worden geïnformeerd met een brief van de aannemer, waar ook de provincie aan meewerkt.

Alternatief

De provincie Zuid-Holland zet in op een beter fietsnetwerk, onder meer om stedelijke centra en OV-knooppunten te verbinden. De F228 verbindt de centra van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. De bestaande autoroutes tussen Zoetermeer en Pijnacker lopen door landelijke gebieden en over de A12 en de N470. De F228 kan helpen de belasting met autoverkeer op deze routes te verminderen. Bovendien is de fietsroute een prettig alternatief: het is een mooie binnendoorweg.

Betrokken partijen

De provincie legde eerder al de N470 aan en wil rondom die weg zorgen voor voldoende fietspaden. Deze fietspaden maken deel uit van regionale fietsroutes van het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam. De F228 is er hier een van.

De aanleg van het fietspad F228.5 wordt mede mogelijk gemaakt door het Rijk, de MRDH en provincie Zuid-Holland.