Fietstunnel De LierDe provincie onderzoekt de haalbaarheid om een fiets- en voetgangerstunnel aan te leggen onder de N223 bij de Sportlaan in De Lier. De belangrijkste vraag is nog hoe en óf dat kan met alle kabels en leidingen onder de grond.

Waarom doen we dit?

De N223 is een drukke weg. Dagelijks maken zo’n 16.000 gemotoriseerde voertuigen en 2.500 fietsers gebruik van de rotonde waar de N223 de Sportlaan in De Lier kruist. Voor fietsers is het vaak een lastige oversteek omdat auto’s van verschillende kanten komen. Een fiets- en voetgangerstunnel maakt dat een stuk veiliger.

Wat heb ik eraan?

Met een fiets- en voetgangerstunnel neemt niet alleen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vanuit De Lier toe, ook de doorstroming op de N223 neemt toe waardoor je prettiger door kunt rijden.

Wanneer gebeurt dit?

Het onderzoek wordt na de zomer van 2021 afgerond. Als de uitkomsten positief zijn, verwachten we eind van het jaar 2021 een voorstel met de inwoners van De Lier te kunnen bespreken. We verwachten dan in 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden en in 2023 de tunnel in gebruik te kunnen nemen.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Rolf Willems via .