Laatste schakel Zwethzone: fietsverbinding Groeneveldse polder
In de Groeneveldse en Woudse polder legt de gemeente Midden-Delfland een recreatieve fietsverbinding aan die de laatste schakel vormt in het fiets- en wandelrouteproject Zwethzone.

Werkzaamheden

De eerste werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad zijn gestart. Naar verwachting is de fietsverbinding in het eerste kwartaal van 2018 klaar.

Recreatieve schakel

De route is nadrukkelijk bedoeld als recreatieve schakel in de verbinding van de kust via het Westland naar Midden-Delfland en verder naar stedelijk gebied; het is een goede en directe noord-zuidverbinding door het landelijk gebied. De verbinding maakt ook deel uit van de recreatieve en ecologische hoofdstructuur van de Westlandse Zoom en verbindt deze met de Zwethzone.

Betrokken partijen

De gemeente Midden-Delfland is initiatiefnemer en uitvoerder van dit project. De provincie Zuid-Holland vervult een stimulerende en ondersteunende rol en draagt met subsidie bij in de kosten.