Snelfietsroutes in Zuid-Holland
Steeds meer fietsers

Het aantal fietsers in ons land neemt elk jaar toe. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een ‘gewone’ fiets voor een ritje tot 7 kilometer bereid zijn geregeld de fiets te pakken. Door de e-bike en de speed pedelec wordt de fiets ook steeds vaker voor langere afstanden gebruikt. Afstanden van zelfs 15 tot 20 kilometer zijn daarmee goed te doen.

Drukte op de wegen

Niet alleen het aantal fietsers neemt toe, ook het autoverkeer en daarmee de drukte op N-wegen en snelwegen, zeker in de spits. En dat geldt zeker in Zuid-Holland, waar steden en bedrijvigheid blijven groeien. Om ervoor te zorgen dat de regio goed bereikbaar blijft, werkt de provincie Zuid-Holland samen met gemeenten en andere partners hard aan aantrekkelijke alternatieven. Bijvoorbeeld door meer forenzen tijdens de spits uit de auto en op de fiets krijgen. Niet alleen zorgen we dan voor minder auto’s op de wegen, het is ook nog eens gezond, leuk en goed voor het milieu.

Aantrekkelijke fietsverbindingen

Ons doel is om het toegenomen aantal fietsers veilig en vlot te laten fietsen, én de automobilisten te verleiden om voor de kortere ritjes de fiets te pakken in plaats van de auto. Daarom heeft de provincie, samen met de gemeenten en de Fietsersbond, in kaart gebracht welke verbindingen tussen woon-/werkverkeer nu al veel gebruikt worden, en nog meer gebruikt kunnen gaan worden omdat ze een goed alternatief zijn voor filerijden met de auto. Deze verbindingen noemen we ‘snelfietsroutes’ en willen we, samen met gemeenten, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Waterschappen verbeteren zodat ze nog aantrekkelijker worden.

Toekomstagenda snelfietsroutes

Het is onze ambitie om in 2025 alle grote steden van Zuid-Holland te verbinden met comfortabele, veilige fietsroutes. Dat staat in onze ‘Toekomstagenda snelfietsroutes’. Welke verbindingen al zijn verbeterd, welke nu in uitvoering zijn en voor welke we concrete verkenningen uitvoeren, kunt u zien in het kaartje aan de rechterkant van deze pagina.

Verbeteringen op snelfietsroutes

Op een snelfietsroute is het fijn en veilig fietsen voor jong en oud, voor scholier en forens. Een snelfietsroute is echter geen rechte lijn van A naar B. We kijken, samen met de gemeenten, naar de huidige wegen en fietspadenstructuur en wat we daar kunnen verbeteren, waar we knelpunten weg kunnen halen of waar we ontbrekende stukken fietspad moeten aanleggen. Dit doen we altijd vanuit de volgende 5 uitgangspunten:

  • Comfortabel – Over een snelfietsroute moet je vlot kunnen fietsen: waar mogelijk brengen we de fietser in de voorrang, we vervangen tegelfietspaden door asfalt en verruimen scherpe bochten.
  • Herkenbaar – Door middel van inrichting en bebording is de route makkelijk te volgen.
  • Veilig – We brengen bijvoorbeeld kantmarkering of verlichting aan en zoeken naar andere oplossingen voor paaltjes of andere versperringen. Soms is een grotere ingreep nodig, zoals de aanleg van een tunnel of een brug. Bij 50km-wegen leggen we waar dat kan vrijliggende fietspaden aan, 30km-wegen richten we vaak als fietsstraat in.
  • Direct – Een snelfietsroute is de meest snelle, logische verbinding tussen woon- en werkgebieden.
  • Aantrekkelijk – Waar mogelijk is een snelfietsroute ook aantrekkelijk vanwege de omgeving: bijvoorbeeld door het groen of door een prettige inrichting.

Samenwerkingsproces

Wanneer we met de gemeenten een verbinding hebben vastgesteld waarop we verbeteringen willen doorvoeren, brengen we met een verkenning met de betrokken gemeenten en de Fietsersbond een voorkeurstracé in kaart. Hierbij houden we rekening met:

  • Welke route is het meest direct?
  • Waar wordt er nu gefietst?
  • Waar kunnen we de meeste nieuwe fietser verwachten?
  • Is het haalbaar?

Voor het voorkeurstracé worden de mogelijke verbeteringen op hoofdlijn beschreven.

Daarna geven de gemeenten, veelal in afstemming met de directe omgeving en met de buurgemeenten, zelf verdere invulling aan de snelfietsroute in hun gemeente. Met elke verbetering ontstaat er een comfortabeler of veiliger fietspad.

Snelfietsroutes die momenteel verbeterd worden

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de snelfietsroute F15 IJsselmonde. Meer over deze verbinding en de verbeteringen die we hier doorvoeren, leest u op de pagina  Aanleg snelfietsroute F15 IJsselmonde. Op de snelfietsroute F20 Gouda – Rotterdam worden ook al de eerste verbeteringen doorgevoerd. Meer daarover leest u op de pagina Aanleg snelfietsroute F20 Gouda-Rotterdam.