Snelfietsroutes in Zuid-Hollandheader Snelfietsroutes

Wie, wat en waar

Het aantal fietsers in ons land neemt elk jaar toe, maar het autoverkeer en de drukte op N-wegen en snelwegen ook, zeker in de spits. Als meer mensen vaker de fiets pakken en steeds langere afstanden gaan fietsen houden we de provincie goed bereikbaar. Dat is met de komst van de e-bike en de speed pedelec best mogelijk. Snelfietsroutes maken dit mogelijk! Het zijn aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsverbinding die woon- en werkgebieden met elkaar verbinden.

Doel

Ons doel is om het toegenomen aantal fietsers veilig en vlot te laten fietsen, én de automobilisten te verleiden om voor de kortere ritjes de fiets te pakken in plaats van de auto. Dat is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van de provincie, maar ook voor het milieu en de gezondheid van onze inwoners. Het is onze ambitie om in 2025 alle grote steden van Zuid-Holland te verbinden met comfortabele, veilige fietsroutes. Dat staat in onze ‘Toekomstagenda snelfietsroutes’ (PDF).

Project

Op een snelfietsroute is het fijn en veilig fietsen voor jong en oud, voor scholier en forens. We kijken, samen met de gemeenten, welke fietsverbindingen nu al veel gebruikt worden en nog meer potentie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijke woon- en werkgebieden met elkaar verbinden of een goed alternatief zijn voor een drukke N-weg of snelweg. Waar het kan verbeteren we de huidige wegen en fietspaden, nemen we knelpunten weg en leggen we ontbrekende stukken fietspad aan.

Verbeteren van een snelfietsroute

Op een snelfietsroute is het fijn en veilig fietsen voor jong en oud, voor scholier en forens. Een snelfietsroute is geen rechte lijn van A naar B. We kijken, samen met de gemeenten, naar de huidige wegen en fietspadenstructuur en wat we daar kunnen verbeteren, waar we knelpunten weg kunnen halen of waar we ontbrekende stukken fietspad moeten aanleggen. Dit doen we altijd vanuit de volgende 5 uitgangspunten:

  • Comfortabel – Over een snelfietsroute moet je vlot kunnen fietsen: waar mogelijk krijgt de fietser voorrang, we vervangen tegelfietspaden door asfalt en verruimen scherpe bochten.
  • Herkenbaar – Door middel van inrichting en bebording is de route makkelijk te volgen.
  • Veilig – We brengen bijvoorbeeld markering of verlichting aan en zoeken naar andere oplossingen voor paaltjes of andere versperringen. Soms is een grotere ingreep nodig, zoals de aanleg van een tunnel of een brug. Bij 50km-wegen leggen we waar dat kan vrijliggende fietspaden aan, 30km-wegen richten we vaak als fietsstraat in.
  • Direct – Een snelfietsroute is de meest snelle, logische verbinding tussen woon- en werkgebieden.
  • Aantrekkelijk – Waar mogelijk is een snelfietsroute ook aantrekkelijk vanwege de omgeving: bijvoorbeeld door het groen of door een prettige inrichting.

Hoe komen we tot een snelfietsroute?

Wanneer we met de gemeenten een verbinding hebben vastgesteld waarop we verbeteringen willen doorvoeren, brengen we met een verkenning met de betrokken gemeenten en de Fietsersbond een voorkeurstracé in kaart. Fietsers en/of omwonenden vragen we om input. Hierbij houden we rekening met:

  • Welke route is het meest direct?
  • Waar wordt er nu gefietst?
  • Waar kunnen we de meeste nieuwe fietser verwachten?
  • Is het haalbaar?

Voor het voorkeurstracé worden de mogelijke verbeteringen op hoofdlijn beschreven. Daarna geven de gemeenten, veelal in afstemming met de directe omgeving en met de buurgemeenten, zelf verdere invulling aan de snelfietsroute in hun gemeente. Met elke verbetering ontstaat er een comfortabeler of veiliger fietspad.


Snelfietsroute F15 IJsselmonde

naar F15

De F15 IJsselmonde verbindt Barendrecht met Ridderkerk.

Snelfietsroute F20 Gouda

naar F20

De F20 Gouda - Rotterdam is een goed alternatief voor de A12.

Nieuwsbrief fiets

Link naar nieuwsbrief Fiets

Meld u hier aan en vink de optie ‘Fiets’ aan.