Groot onderhoud oevers Aarkanaal
De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan een aantal oevertrajecten langs het Aarkanaal. Het kaartje hiernaast toont om welke trajecten het gaat.

Vertraging door faillissement

De werkzaamheden aan de oeverconstructies lagen geruime tijd stil door het faillissement van de oorspronkelijke aannemer. Hervatting bleek eerder niet mogelijk, omdat tijdens de voorbereidingen ontdekt werd dat deze aannemer fouten had gemaakt in zowel de berekeningen voor het ontwerp als in de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Hervatting werkzaamheden

De resterende werkzaamheden worden in februari 2018 hervat en zijn na de zomer van 2018 afgerond.