Oeververvanging Merwedekanaal
Luchtfoto locatie5 Merwede

De oeverwanden van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland tussen 2018 en 2022 op verschillende plekken in het Merwedekanaal werkzaamheden uit.

In 2018 werd gewerkt in Molenlanden en Vijfheerenlanden, tussen 2020 en 2022 wordt gewerkt in Vijfheerenlanden, Hoogblokland, Meerkerk, Nieuwland en Gorinchem. Ook wordt dan groot onderhoud uitgevoerd aan de voorhaven van de Grote Sluis Vianen.

Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden en zorgen ze ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt.

Via deze website houden we u op de hoogte over deze werkzaamheden.


Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022

Afbeelding vrachtschip in Merwedekanaal

Ter inzage: Projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal'

De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben het projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’ vastgesteld. Het plan ligt van 21 juli tot en met 1 september 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het plan.