Oeververvanging Merwedekanaal
Luchtfoto locatie5 Merwede

De oevers van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom vervangen de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht samen de oeverconstructies op verschillende plekken langs het Merwedekanaal. Dit gebeurt tussen 2018 en 2022.

In 2018 werd gewerkt in Molenlanden en Vijfheerenlanden, tussen 2020 en 2022 wordt gewerkt in Vijfheerenlanden, Hoogblokland, Meerkerk, Nieuwland en Gorinchem.

Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden en zorgen ze ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt.

Via deze website houden we u op de hoogte over de werkzaamheden.


Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022

Afbeelding vrachtschip in Merwedekanaal

Terinzage Kennisgeving rectificatie projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’

De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben het gerectificeerde projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’ vastgesteld. Het plan ligt vanaf 13 oktober tot en met 1 december ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de gerectificeerde delen van het plan.