Oeververvanging Merwede 2018
Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden en zorgen ze ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt.

De oeverwanden van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland in 2018 aan de noordzijde van het Merwedekanaal werkzaamheden uit. In 2018 wordt er gewerkt in Giessenlanden en Zederik.

Via deze website houden we u op de hoogte over deze werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden met betrekking tot de damwandvervangingen aan de noordzijde van het Merwedekanaal zijn inmiddels gestart. De planning van deze werkzaamheden ziet er als volgt uit:

  • Locatie Hoogblokland: september 2018  tot en met december 2018
  • Meerkerk: laatste week oktober 2018 tot en met april 2019
  • Locatie Betonson : november 2018 tot en met maart 2019

Deze planning is onder voorbehoud.

Werkzaamheden

Voor dit project wordt er geen bouwplaats op het land ingericht. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd zodat er ongestoord en veilig gebruik kan worden blijven gemaakt van de oever en de wegen.

De werkzaamheden vinden in principe plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Mocht er eerder worden begonnen of tot later worden doorgewerkt dan wordt ontheffing hiervoor aangevraagd bij de betreffende gemeenten. Ook de omwonenden worden dan hierover geïnformeerd.


Locaties werkzaamheden 2018

De werkzaamheden vinden plaats op een aantal plekken in de gemeenten Giessenlanden en Zederik. Het gaat om de volgende deellocaties:

  • Meerkerk (gemeente Zederik)
  • Hoogblokland (gemeente Giessenlanden)
  • Betonson (gemeente Giessenlanden)

Op deze kaart is te zien waar de werkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden vinden plaats aan de noordzijde van het Merwedekanaal.

Contact

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.