Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers om zo vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen. Tussen Vianen en Gorinchem is de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de oost- als de westzijde van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze tussen 2020 en 2022 vervangen. Het gaat in totaal om circa 4600 meter oever, verdeeld over 9 deellocaties (zie kaartje).

Onderzoeken begin 2019

De provincie voert vanaf 15 januari tot ongeveer 18 maart verder onderzoek uit langs het Merwedekanaal ter voorbereiding op de oeververvanging. Door het graven van proefsleuven wordt op locaties waar kabels en leidingen dichtbij de te vervangen oever liggen de exacte locatie van de kabel of leiding bepaald. Met deze informatie kan worden bepaald of en welke extra maatregelen nodig zijn om schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. Er wordt gestart met het graven van proefsleuven bij locatie 9, om vervolgens op de locatie 2 tot en met 8 ook proefsleuven te graven. De werkzaamheden worden uitgevoerd met kleine kranen.


Werkzaamhedenkaart 2020 - 2022