Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers om zo vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen. Tussen Vianen en Gorinchem is de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de oost- als de westzijde van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze tussen 2020 en 2022 vervangen. Het gaat in totaal om circa 4600 meter oever, verdeeld over 9 deellocaties (zie kaartje).

Planning

Na het ontstaan van gemeente Vijfheerenlanden in januari 2019 is de provinciegrens verschoven. Daarom onderzochten Provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland op welke manier het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal het beste ingericht kan worden. Ook betekent de grensverschuiving dat provincie Utrecht een groter deel van het oeververvangingsproject zal gaan financieren, en daarvoor was besluit nodig van Provinciale Staten.​

Eind oktober 2019 hebben de Provinciale Staten van provincie Utrecht akkoord gegeven voor het oeververvangingsproject en de bijbehorende financiering. Dit betekent dat het project doorgestart wordt en het aanbestedingstraject dit jaar nog wordt gestart. In juni 2020 hopen we een aannemer voor de werkzaamheden aan boord te hebben.


Werkzaamhedenkaart 2020 - 2022