Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2023De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers. Zo zorgen we voor vlotte en veilige scheepvaart. Tussen Vianen en Gorinchem zijn de oevers op sommige plekken in slechte staat, langs beide kanten van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de eisen. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze samen met de provincie Utrecht tussen 2020 en 2023 vervangen. Het gaat in totaal om ongeveer 4600 meter oever, verdeeld over 9 locaties (zie kaartje).

Planning

Na het ontstaan van gemeente Vijfheerenlanden in januari 2019 is de provinciegrens verschoven. Daarom onderzochten Provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland hoe ze het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal samen konden inrichten. Ook voor dit project, de oeververvanging, moest een nieuwe verdeling worden gemaakt.

Eind oktober 2019 gaven de Provinciale Staten van provincie Utrecht akkoord op de plannen voor de oeververvanging. Het project is doorgestart en het aanbestedingstraject om een aannemer te vinden loopt. De selectie van 5 partijen is in mei 2020 afgerond. Nu, in oktober 2020, zijn we gestart met de inschrijvingsfase. De 5 geselecteerde partijen mogen dan een aanbieding doen voor het uitvoeren van het werk. Daarna kan het werk ‘gegund’ worden aan één van de partijen.

De inschrijvings- en gunningsfase duren gezamenlijk ongeveer 4 maanden. We verwachten dat we half januari definitief opdracht verlenen aan een aannemer. Zodra we meer informatie hebben over de planning, updaten we deze pagina.


Werkzaamhedenkaart 2020 - 2023