Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2022
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers om zo vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen. Tussen Vianen en Gorinchem is de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de oost- als de westzijde van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze tussen 2020 en 2022 vervangen. Het gaat in totaal om circa 4600 meter oever, verdeeld over 9 deellocaties (zie kaartje).

Onderzoeken 2019

De Provincie Zuid-Holland voert de komende weken (tot naar verwachting eind april) weer verder onderzoek uit langs het Merwedekanaal ter voorbereiding op de oeververvanging. Door het graven van proefsleuven wordt op locaties waar kabels en leidingen dichtbij de te vervangen oever liggen de exacte locatie van de kabel of leiding achterhaald. Met deze informatie bepalen we of en welke extra maatregelen nodig zijn om schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. We starten met het graven van proefsleuven bij locatie 2 (nabij Vianen), om vervolgens op de andere locaties ook proefsleuven te graven. Naar verwachting eindigen de werkzaamheden bij locatie 8 te Arkel. De werkzaamheden worden uitgevoerd met kleine kranen.


Werkzaamhedenkaart 2020 - 2022