Oeververvanging Merwedekanaal 2019 - 2021
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers om zo vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen. Tussen Vianen en Gorinchem is de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de oost- als de westzijde van het Merwedekanaal.

Oeververvanging

Deze oevers zijn bijna aan het einde van hun levensduur en voldoen dan niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland ze tussen 2019 en 2021 vervangen. Het gaat in totaal om circa 4600 meter oever, verdeeld over 9 deellocaties (zie kaartje). Ook wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de voorhaven van de Grote Sluis Vianen (locatie 1).

Voorbereiding werkzaamheden

In het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 is de provincie gestart met de voorbereidingen van het werk. Er worden onder meer onderzoeken uitgevoerd en afspraken met particulieren gemaakt in het kader van verankering onder hun perceel. Particulieren voor wie dit van toepassing is ontvangen hierover bericht van de provincie


Werkzaamhedenkaart 2019 - 2021

Uitsnede kaart werkzaamheden Merwedekanaal