Oeververvanging DelftOeververvanging bij scheepswerf Bocxe (Delft)

De provincie Zuid-Holland vervangt van oktober 2019 tot april 2021 ook een deel van de oevers van de Delftse Schie ter hoogte van scheepswerf Bocxe en de woningen aan de Rotterdamseweg 424-460. Het aanbrengen van de nieuwe damwanden kan leiden tot trillings– en geluidshinder. We proberen deze hinder zoveel mogelijk te beperken door de nieuwe damwanden zoveel mogelijk te drukken in plaats van te trillen. De aannemer werkt alleen overdag en doordeweeks. Hieronder ziet u wanneer er waar gewerkt wordt (aan de rechterkant staan afbeeldingen van locatie 1, 2 en 3).Oeververvanging bij scheepswerf Bocxe (Delft).