Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en HeimansweteringEen groot deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn aan vervanging toe. Deze oevers zijn in slechte staat en/of  aan het einde van hun levensduur. De provincie Zuid-Holland  is bezig met de voorbereidingen van de vervanging en renovatie van deze oevers.

Waar staan we nu?

Een aantal oevers langs de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering zijn aan vervanging toe. De provincie Zuid-Holland gaat daarom damwandconstructie langs de oevers vervangen, repareren of verhogen, zodat de oevers straks weer langdurig meekunnen. Een overzicht van de renovaties staat in de Interactieve kaart hiernaast.

We zijn nog niet gestart met de werkzaamheden. In de afbeelding rechts staat een overzicht van alle te nemen stappen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van het contract voor een ingenieursbureau. Het ingenieursbureau zal later langs de oevers onderzoeken uitvoeren, waaruit blijkt hoe we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren.

Uitloop planning

De planning is uitgelopen door veranderingen in het project. Zo blijken meer werkzaamheden nodig te zijn dan verwacht en liggen kabels en leidingen onder de Woudwetering in de weg voor de oeververvanging.

ROBO-regelingen

Met veel bewoners zijn al ROBO-regelingen afgesloten. ROBO staat voor Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland. Met zo’n ROBO-regeling heeft de provincie in het verleden oevers overgenomen van particulieren/bewoners. Met een eenmalig bedrag heeft de bewoner daarmee het onderhoud voor altijd afgekocht. Veel van deze ROBO-regelingen zijn nu verouderd en moeten vernieuwd worden. Daarnaast willen we op een aantal locaties nog oevers van bewoners overnemen. Vooral op plekken waar de oever kwetsbaar is, bijvoorbeeld op smalle delen van de vaarweg. We zetten daarvoor opnieuw een ROBO-coördinator in die begin 2021 start met zijn werk. Hij zal dan ook contact zoeken met bewoners.

Uitloop planning: Oevers inspecteren

Uit een inspectie in 2019 en na verschillende gesprekken met de omgeving blijkt dat meer oevers aan vervanging toe zijn dan gedacht. Om te bepalen welke oevers aan vervanging toe zijn, zijn veel oevers opnieuw geïnspecteerd. Die informatie wordt verder uitgewerkt en binnenkort worden waar nodig nieuwe of aanvullende gesprekken gevoerd met eigenaren van percelen aan het water. Nadat alle informatie is opgehaald, schakelen we een ingenieursbureau in dat daarna een plan voor de oeververvanging opstelt.

Uitloop planning: Kabels en leidingen

De kabels en leidingen onder de Woudwetering liggen niet diep genoeg voor een nieuwe, langere damwand. De kabels en leidingen moeten eerst dieper worden gelegd, voordat de nieuwe damwand geplaatst kan worden. De werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen worden naar verwachting in de eerste helft van 2021 uitgevoerd.