Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering
Een groot deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn aan vervanging toe. Deze oevers zijn in slechte staat en/of  aan het einde van hun levensduur. De provincie Zuid-Holland  is bezig met de voorbereidingen van de vervanging en renovatie van deze oevers.

Nieuwe planning

Door verschillende onvoorziene omstandigheden loopt de planning uit. De werkzaamheden stonden in 2020 gepland. In een onlangs uitgevoerde inspectie bleek dat meer oevers aan vervangen toe te zijn. Een andere reden voor de uitloop heeft te maken met kabels en leidingen onder de Woudwetering. Daarom is besloten deze oevers ook in dit project mee te nemen en de kabels en leidingen te verplaatsen voordat de werkzaamheden gaan starten. De werkzaamheden aan de oevers langs de Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering  worden door de uitloop van de planning later uitgevoerd dan verwacht. Zodra de definitieve planning bekend is, wordt hierover geïnformeerd.

Uitloop planning: Oevers inspecteren

Uit een inspectie in 2019 en na verschillende gesprekken met de omgeving blijkt dat meer oevers aan vervanging toe zijn dan gedacht. Om te bepalen welke oevers aan vervanging toe zijn, zijn veel oevers opnieuw geïnspecteerd. Die informatie wordt verder uitgewerkt en binnenkort worden waar nodig nieuwe of aanvullende gesprekken gevoerd met eigenaren van percelen aan het water. Nadat alle informatie is opgehaald, schakelen we een ingenieursbureau in dat daarna een plan voor de oeververvanging opstelt.

Uitloop planning: Kabels en leidingen

De kabels en leidingen onder de Woudwetering liggen niet diep genoeg voor een nieuwe, langere damwand. De kabels en leidingen moeten eerst dieper worden gelegd, voordat de nieuwe damwand geplaatst kan worden. De werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen worden naar verwachting in de eerste helft van 2021 uitgevoerd.

Wat gaan we uiteindelijk doen

Op sommige delen renoveren we alleen de bovenzijde van de oeverconstructie (het gedeelte boven water). Op andere plekken vervangen we de hele damwand, inclusief de bovenzijde, door nieuwe stalen damwanden. Hierdoor kan de oeverconstructie weer 100 jaar mee.

Op sommige delen renoveren we alleen de bovenzijde van de oeverconstructie (het gedeelte boven water). Op andere plekken vervangen we de hele damwand, inclusief de bovenzijde, door nieuwe stalen damwanden. Hierdoor kan de oeverconstructie weer 100 jaar mee. Een overzicht van de renovaties staat in de Interactieve kaart.

Voorbereidingen

Ter voorbereiding hierop voeren we onderzoeken uit en stellen we een uitvoeringsplan op. Ook maken we afspraken met particulieren, met name in het kader van de ROBO-regeling.