Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en HeimansweteringMeer informatie over de gestuurde boring staat onderaan deze pagina.

Een groot deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn aan vervanging toe. Deze oevers zijn in slechte staat. De provincie Zuid-Holland gaat de damwandconstructie langs de oevers vervangen of verhogen, zodat de oevers straks weer langdurig meekunnen. We voeren dit onderhoud uit om weer klaar te zijn voor de toekomst. Zo zorgen we voor de veiligheid van vaarweggebruikers en houden we Zuid-Holland bereikbaar. In de kaart hiernaast kunt u zien waar welke maatregel wordt uitgevoerd, met de plus en min kunt u inzoomen en via het vergrootglas kunt u zoeken naar de gewenste locatie.

De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig met de voorbereidingen van dit project.

Ingenieursbureau RPS betrokken

Ingenieursbureau RPS heeft in 2021 verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals landmetingen, milieukundige onderzoeken, geotechnische onderzoeken en ecologische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om te kunnen bepalen wat aan de oevers gedaan moet worden en op welke manier. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken, worden de plannen voor de oeververvanging gemaakt.

ROBO-regelingen

Met veel bewoners zijn al ROBO-regelingen afgesloten. ROBO staat voor Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland. Met zo’n ROBO-regeling heeft de provincie in het verleden oevers overgenomen van particulieren/bewoners. Veel van deze ROBO-regelingen zijn nu verouderd en moeten vernieuwd worden. Daarnaast willen we op een aantal locaties nog oevers van bewoners overnemen. Vooral op plekken waar de oever kwetsbaar is, bijvoorbeeld op smalle delen van de vaarweg. Gert van der Meer is ROBO-coördinator die de ROBO-regeling verzorgt. Hij neemt contact op met bewoners.

Planning

In de figuur aan de rechterkant van deze pagina, ziet u waar we staan in het project en wat de volgende stappen zijn. De afgelopen periode hebben we de uitvraag naar een ingenieursbureau afgerond en is het ingenieursbureau ook ingehuurd.

Voor de komende periode staan de onderzoeken gepland, zoals hierboven al beschreven. Daarnaast zal de ROBO-coördinator nog diverse overeenkomsten afsluiten.

De onderzoeken en overeenkomsten met de ROBO-coördinator duren nog zeker tot eind 2021. Het is daarom nog lastig te zeggen wanneer we echt buiten aan het werk zijn met de oevers. We houden u op de hoogte van de planning, onder andere via deze webpagina.

Projectplan Waterwet

De provincie Zuid-Holland is wettelijk verplicht om een projectplan Waterwet op te stellen voor dit oeververvangingsproject. Wat is het projectplan Waterwet? Hierin beschrijven we wat we gaan doen aan de oevers, hoe we dat doen en welke gevolgen dat heeft voor de omgeving en het milieu. In het projectplan staat ook beschreven hoe we de omgeving op de hoogte houden en hoe we zoveel mogelijk hinder kunnen voorkomen. We maken een eerste versie van het projectplan Waterwet waar de omgeving op kan reageren.

Binnenkort wordt deze eerste versie van het projectplan Waterwet op deze webpagina geplaatst. U krijgt dan 6 weken de tijd om het plan te lezen en om erop te reageren.

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan? Dan kunt u dat aangeven door een zienswijze in te dienen bij de provincie.

Daarna bekijken we alle reacties en bepalen we of het projectplan Waterwet aangepast moet worden. Als we het plan aanpassen, informeren we iedereen die gereageerd heeft op het plan. Daarna wordt het projectplan door Gedeputeerde Staten definitief gemaakt. Op het definitieve plan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gestuurde boring Woubrugge

Wat?

In Woubrugge liggen kabels en leidingen niet diep genoeg onder de Woudwetering voor een nieuwe, langere damwand. De kabels en leidingen moeten eerst dieper worden gelegd, voordat de nieuwe damwand geplaatst kan worden. Daarvoor hebben we in september 2021 een gestuurde boring uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door de aannemer succesvol afgerond.

Hoe nu verder?

Nu de buizen in de grond liggen, moeten de kabels en leidingen hier doorheen worden gelegd. Dit zijn werkzaamheden die niet worden uitgevoerd door de provincie, maar door de eigenaren van het netwerk, zoals Liander of Oasen. Zij sluiten dan de kabels en leidingen aan op het bestaande netwerk.