Oeververvanging Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering
Een groot deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn aan vervanging toe. De oevers zijn in slechte staat. Ze voldoen niet meer aan de eisen of zijn aan het einde van hun levensduur. De provincie Zuid-Holland start binnenkort met de vervanging en renovatie van deze oevers. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen door uitloop van de planning.

Uitloop planning: Oevers inspecteren

Door verschillende onvoorziene omstandigheden loopt de planning uit. Na een inspectie eerder dit jaar en na verschillende gesprekken met de omgeving blijkt dat meer oevers aan vervanging toe zijn dan gedacht. Om te bepalen welke oevers aan vervanging toe zijn, zijn recentelijk veel oevers opnieuw geïnspecteerd. Die informatie wordt de komende paar maanden verder uitgewerkt. Zo worden waar nodig nieuwe of aanvullende gesprekken gevoerd met eigenaren van percelen aan het water. Nadat alle informatie is opgehaald, schakelen we een ingenieursbureau in dat daarna een plan voor de oeververvanging opstelt.

Uitloop planning: Kabels en leidingen

Een tweede reden voor uitloop van de planning heeft te maken met kabels en leidingen onder de Woudwetering. De kabels en leidingen liggen niet diep genoeg voor een nieuwe, langere damwand. Daardoor kan de nieuwe damwand nog niet worden geplaatst. De kabels en leidingen moeten eerst dieper worden gelegd, voordat de nieuwe damwand geplaatst kan worden. De werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen, worden naar verwachting eind 2019 of begin 2020 uitgevoerd. Hier wordt te zijner tijd over geïnformeerd.

Nieuwe planning

De werkzaamheden aan de oevers langs de Oude Wetering, Woudwetering en Heijmanswetering worden naar verwachting uitgevoerd vanaf het vierde kwartaal in 2020. De definitieve planning is naar verwachting medio 2020 bekend. Hierover wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Wat gaan we uiteindelijk doen

Op sommige delen renoveren we alleen de bovenzijde van de oeverconstructie (het gedeelte boven water). Op andere plekken vervangen we de hele damwand inclusief de bovenzijde door nieuwe stalen damwanden, zodat de oeverconstructie weer 100 jaar mee kan.

Voorbereidingen

Ter voorbereiding hierop voeren we onderzoeken uit en stellen we een uitvoeringsplan op. Ook maken we afspraken met particulieren, met name in het kader van de ROBO-regeling.