Oeververvanging Oude Rijn (Leiderdorp – Alphen aan den Rijn)
Tussen Leiderdorp en Alphen aan den Rijn verkeert de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de noord- als de zuidzijde van de Oude Rijn. Deze oevers zijn aan het einde van hun levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. Daarom vervangt de provincie Zuid-Holland de oevers tussen 2019 en 2021. Het gaat in totaal om ca. 4000 meter oever, verdeeld over 12 deellocaties (zie het kaartje hieronder).

Wat is de afgelopen periode al gebeurd?

Eind 2017 en begin 2018 zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn individuele gesprekken gevoerd met alle direct aanwonenden. De input uit deze gesprekken is verwerkt in een ontwerp voor de nieuwe oeverconstructie. Tegelijkertijd is gewerkt aan ROBO-overeenkomsten tussen de provincie en een aantal particulieren. Hierin is vastgelegd dat de provincie het beheer en onderhoud van de oeverconstructie op zich neemt. De administratieve afhandeling hiervan loopt nog.

De aannemer

De Beens Groep is onlangs geselecteerd om het werk de komende jaren uit te voeren als aannemer voor de provincie.

Nu tot en met najaar 2019: voorbereiding uitvoering

De komende maanden staan in het teken van de verdere voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden. Er moet op sommige plekken nader bodemonderzoek worden uitgevoerd, mogelijk bij sommigen bewoners in de tuin. Daarnaast staan enkele woningen zo dicht op de werkzaamheden dat hiervoor een vooropname van de woning wordt gemaakt. De aannemer informeert hierover en komt eventueel langs.

Planning uitvoering werkzaamheden

In het laatste kwartaal van 2019 start de uitvoering van de werkzaamheden. De locaties aan de Hoge Rijndijk in Leiden en Zoeterwoude zijn als eerste aan de beurt in de winter van 2019-2020. De werkzaamheden op particuliere percelen zullen alleen in de periode van 1 november tot 1 april worden uitgevoerd.

Planning per locatie
Locatie Planning Locatie Planning

Locatie 1

(Openbaar terrein)
nov. 2019 -  apr. 2020

Locatie 8

(Hoogewaard 140-158)
nov. 2019 – apr. 2020

Locatie 2

(Hoge Rijndijk 328-Rhijnvreugd 6)
nov. 2020 – apr. 2021

Locatie 10.1

(Rijndijk 212-218)
nov. 2019 – apr. 2020

Locatie 3

(Hoge Rijndijk 1-65)
nov. 2019 – apr. 2020

Locatie 10.2

(Openbaar terrein)
apr. 2021- nov. 2021

Locatie 4

(Openbaar terrein)
apr. 2020- nov. 2020

Locatie 11

(Openbaar terrein)
apr. 2020- nov. 2020

Locatie 5.1

(Openbaar terrein)
apr. 2020- nov. 2020

Locatie 12

(Openbaar terrein)
apr. 2020- nov. 2020

Locatie 5.2

(Hondsdijk 32-48)
nov. 2020 – apr. 2021

Locatie 13.1

(Openbaar terrein)
apr. 2020- nov. 2020

Locatie 6

(Hoogewaard 8-18)
nov. 2020 – apr. 2021

Locatie 13.2

(Openbaar terrein)
apr. 2021- nov. 2021

Locatie 7

(Hoogewaard 86-126)
nov. 2020 – apr. 2021

Op de hoogte blijven

De aannemer organiseert in samenwerking met de provincie diverse informatieavonden om te informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Bewoners en belanghebbenden worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Bekijk de informatiepanelevan de informatieavonden in 2017.