Oeververvanging Oude Rijn (Leiderdorp – Alphen aan den Rijn)
Tussen Leiderdorp en Alphen aan den Rijn  verkeert de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de noord- als de zuidzijde van de Oude Rijn. Deze oevers zijn aan het einde van hun levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. Daarom wil de provincie Zuid-Holland deze tussen 2019 en 2021 vervangen. Het gaat in totaal om ca. 4000 meter oever, verdeeld over 12 deellocaties (zie kaartje).

In 2017 start de provincie met de voorbereidingen hiervan. De realisatie van het werk zal in 2019 starten.

Er worden onder meer onderzoeken uitgevoerd en afspraken met particulieren gemaakt in het kader van de ROBO-regeling. Particulieren voor wie dit van toepassing is ontvangen hierover bericht van de provincie.

Er zullen in het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 diverse informatieavonden voor de omgeving georganiseerd worden.

Bekijk de informatiepanelen.