Oeververvanging Rijn-Schiekanaal / Haagse Trekvliet
De provincie Zuid-Holland vervangt tussen oktober 2018 en het vierde kwartaal van 2020 het grootste deel van de oeverconstructie van het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet tussen de Broekslootkade (Den Haag) en de gemeentegrens Rijswijk-Delft.

Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den Haag via de Schie naar Rotterdam. Het kanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen de 2 steden en is ook een belangrijke doorvaarroute voor de recreatievaart.

Werkzaamheden

De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de oude oeverconstructie door een constructie met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar.

Er worden 2 soorten oeverconstructies gebruikt: een schuin talud en een kademuur. De uitvoering van de kademuur kan variëren.

Op 1 locatie wordt de vaarweg verbreed om te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor veilig gebruik van de vaarweg.

Hinder

De werkzaamheden zullen vanaf het water plaatsvinden, daarom is er weinig overlast voor het wegverkeer. Op sommige plaatsen zijn de parkeerplaatsen naast de weg tijdelijk niet bruikbaar of is er sprake van een tijdelijke wegversmalling.

Het scheepvaartverkeer wordt in bloktijden langs de werkzaamheden geleid. Deze bloktijden worden gecommuniceerd via scheepvaartberichten.

Verzakken oever Geestbrugkade

Tijdens de werkzaamheden aan de oever langs de Geestbrugkade is de grond achter de damwand gaan schuiven. Hierdoor is ook de rijbaan verzakt. De schade is inmiddels hersteld en het verkeer mag er weer langs. De aannemer voorziet dezelfde problemen voor de gehele kade. Momenteel zijn de aannemer en provincie in gesprek over een andere werkwijze om verdere schade en hinder te voorkomen. Deze omstandigheden hebben invloed op de planning. Wanneer de gevolgen voor de planning duidelijk zijn, wordt de nieuwe einddatum in onderstaande planning weergegeven.

Planning

De oevers worden per deeltraject vervangen. Momenteel worden op meerdere trajecten bodemonderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te meten. Op basis van deze resultaten wordt een nieuwe planning gemaakt voor de trajecten. Onderstaande planning is onder voorbehoud en wordt aangepast, zodra er een nieuwe planning er is.

Planning
Werkzaamheden Periode
Geestbrugkade 7 december t/m juni 2019
Nassaukade Eind december 2018 t/m april 2019
Cromvlietkade N.T.B.
Hoekweg

April tot en met augustus 2019?

Brug Nieuwe Tol Eerste kwartaal 2020
Delftweg Midden Tweede kwartaal 2019 – eerste kwartaal 2020
Delftweg Noord Derde kwartaal 2019 – eerste kwartaal 2020
Delftweg Zuid Eerste kwartaal 2020 – tweede kwartaal 2020
Jaagpad Zuid Eerste kwartaal 2020 – tweede kwartaal 2020
Jaagpad Noord Tweede kwartaal 2020