Oeververvanging Delft
De provincie Zuid-Holland vervangt delen van de oevers van de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal in Delft-centrum. Het gaat om delen tussen de Abtswoudsebrug en de gemeentegrens met Rijswijk. De Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal vormen de verbinding tussen Overschie in Rotterdam en de Haagsche Trekvliet in Den Haag.

De eerste fase van het werk is gereed. De werkzaamheden uit de 2e fase van het werk duren tot eind 2019. Het traject is in 6 locaties verdeeld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de oude houten damwandconstructies en het plaatsen van een nieuwe oeverconstructie met stalen damwanden. Hiermee waarborgt de provincie een veilige doorstroming van het vaarwegverkeer.

Hinder scheepvaart

Vanaf 22 oktober wordt de scheepvaart ter hoogte van de Oostpoortbrug op vaste momenten langs het werk geleid. De scheepvaart kan erlangs voor 06.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en na 17.00 uur.

Oeververvanging Delft
Locatie Status Planning
Locatie 1 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 2 De werkzaamheden aan de oever zijn grotendeels afgerond. Rond de Plantagebrug vinden nog werkzaamheden plaats. De kademuren rond de Plantagebrug en het puntstuk voor de brug worden vervangen van ca. half augustus t/m half november 2019.
Locatie 3 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 4 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 5 De werkzaamheden aan de oever zijn grotendeels afgerond. Rond de Hambrug vinden nog werkzaamheden plaats. Aan beide zijden van de Hambrug worden de remmings- en geleidewerken vervangen. Daarnaast wordt de fundering van het brugwachtersgebouw verwijderd en wordt de oeverconstructie onder de Hambrug vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van ca. half september t/m eind november 2019.
Locatie 6 De werkzaamheden aan de oever zijn afgerond. Rond de Abtswoudsebrug vinden nog werkzaamheden plaats. Aan beide zijden van de Abtswoudsebrug worden de remmings- en geleidewerken vervangen van ca. eind november t/m begin februari 2020.