Oeververvanging Delft
De provincie Zuid-Holland vervangt delen van de oevers van de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal in Delft-centrum. Het gaat om delen tussen de Abtswoudsebrug en de gemeentegrens met Rijswijk. De Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal vormen de verbinding tussen Overschie in Rotterdam en de Haagsche Trekvliet in Den Haag.

De eerste fase van het werk is gereed. De werkzaamheden uit de 2e fase van het werk duren tot eind 2019. Het traject is in 6 locaties verdeeld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de oude houten damwandconstructies en het plaatsen van een nieuwe oeverconstructie met stalen damwanden. Hiermee waarborgt de provincie een veilige doorstroming van het vaarwegverkeer.

Hinder scheepvaart

Vanaf 22 oktober wordt de scheepvaart ter hoogte van de Oostpoortbrug op vaste momenten langs het werk geleid. Voor de recreatievaart is doorgang tussen de Oostpoortbrug en de Hambrug mogelijk op:

  • maandag tot en met vrijdag: 18.00 - 7.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag: 11.00 - 12.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag: 15.00 - 16.30 uur

In het weekend en op feestdagen kunnen recreatievaartuigen ook langs de brug varen.

Oeververvanging Delft
Locatie Status Planning
Locatie 1 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 2 De werkzaamheden aan de oever zijn grotendeels afgerond. Rond de Plantagebrug vinden nog werkzaamheden plaats. De kademuren rond de Plantagebrug en het puntstuk voor de brug worden vervangen van ca. half augustus t/m half november 2019.
Locatie 3 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 4 De werkzaamheden zijn afgerond. Locatie gereed, geen werkzaamheden gepland.
Locatie 5 De werkzaamheden aan de oever zijn grotendeels afgerond. Rond de Hambrug vinden nog werkzaamheden plaats. Aan beide zijden van de Hambrug worden de remmings- en geleidewerken vervangen. Daarnaast wordt de fundering van het brugwachtersgebouw verwijderd en wordt de oeverconstructie onder de Hambrug vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van ca. half september t/m eind november 2019.
Locatie 6 De werkzaamheden aan de oever zijn afgerond. Rond de Abtswoudsebrug vinden nog werkzaamheden plaats. Aan beide zijden van de Abtswoudsebrug worden de remmings- en geleidewerken vervangen van ca. eind november t/m begin februari 2020.

Oeververvanging bij scheepswerf Bocxe (Delft)

De provincie Zuid-Holland vervangt van oktober 2019 tot april 2021 ook een deel van de oevers van de Delftse Schie ter hoogte van scheepswerf Bocxe en de woningen aan de Rotterdamseweg 424-460. Het aanbrengen van de nieuwe damwanden kan leiden tot trillings– en geluidshinder. We proberen deze hinder zoveel mogelijk te beperken door de nieuwe damwanden zoveel mogelijk te drukken in plaats van te trillen. De aannemer werkt alleen overdag en doordeweeks. Hieronder ziet u wanneer er waar gewerkt wordt (aan de rechterkant staan afbeeldingen van locatie 1, 2 en 3):

Oeververvanging bij scheepswerf Bocxe
Locatie Status Planning
1 (zuidelijk deel Bocxe) Aanbrengen bouwkuip - trillend 21-10-2019 tot en met 1-11-2019
1 (zuidelijk deel Bocxe) Aanbrengen damwand - drukkend 4-11-2019 tot en met 15-11-2019
3 (huizen Rotterdamseweg) Aanbrengen damwand - drukkend 20-11-2019 tot en met 5-12-2019
3 (huizen Rotterdamseweg) Aanbrengen damwand - drukkend 18-12-2019 tot en met 16-1-2020
2 (noordelijk deel Bocxe) Aanbrengen damwand - trillend / drukkend 6-12-2019 tot en met 11-12-2019

Schadepreventie

Uit de berekeningen bleek dat de woningen aan de overzijde van de Schie geen (trillings)hinder zouden ondervinden. Inmiddels hebben we berichten ontvangen dat er onverwacht daar ook sprake is van trillingshinder. We hebben daarom besloten om zo snel mogelijk trillingsmeters te plaatsen en zoveel mogelijk te gaan  drukken in plaats van trillen, waar mogelijk, zodat we de hinder zo veel mogelijk kunnen beperken.