Oeververvanging Delft
De provincie Zuid-Holland vervangt delen van de oevers van de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal in Delft-centrum. Het gaat om delen tussen de Abtswoudsebrug en de gemeentegrens met Rijswijk. De Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal vormen de verbinding tussen Overschie in Rotterdam en de Haagsche Trekvliet in Den Haag.

De eerste fase van het werk is gereed. De werkzaamheden uit de 2e fase van het werk duren tot eind 2019. Het traject is in 6 locaties verdeeld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de oude houten damwandconstructies en het plaatsen van een nieuwe oeverconstructie met stalen damwanden. Hiermee waarborgt de provincie een veilige doorstroming van het vaarwegverkeer.

Hinder scheepvaart

Vanaf 22 oktober wordt de scheepvaart ter hoogte van de Oostpoortbrug op vaste momenten langs het werk geleid. De scheepvaart kan erlangs voor 06.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en na 17.00 uur.

Oeververvanging Delft
Planning Wanneer
Werkzaamheden traject 1,2, en 3-1 afgerond
Werkzaamheden traject 3-2 start november 2018
Werkzaamheden traject 5-2 bezig, afgerond februari 2019
Werkzaamheden traject 4-1, 5-1 deels bezig, deels vanaf januari 2019
Werkzaamheden traject 6 medio 2019
Werkzaamheden gereed eind 2019