Oeververvanging Delft
De provincie Zuid-Holland start eind 2017 met de oeververvanging van delen van de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal in Delft-centrum. Het gaat om delen van de oever van de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal tussen de Abtswoudsebrug en de gemeentegrens met Rijswijk (bij de voormalige voetveer aan de noordrand van Delft). De Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal vormen de verbinding tussen Overschie in Rotterdam en de Haagsche Trekvliet in Den Haag.

De werkzaamheden starten in september 2017 en duren in totaal bijna 2 jaar. Het traject is in 6 locaties verdeeld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van de oude houten damwandconstructies en het plaatsen van een nieuwe oeverconstructie met stalen damwanden. Hiermee waarborgt de provincie een veilige doorstroming van het vaarwegverkeer.

Oeververvanging Delft
Planning
Voorbereidende werkzaamheden vanaf september 2017
Werkzaamheden traject 1,2, en 3-1 oktober 2017 – medio 2018
Werkzaamheden traject 3-2, 4 e 6 medio 2018 – medio 2019
Werkzaamheden gereed eind 2019

Locaties

Bekijk de poster fasering en visualisatie eindresultaat.