Oeververvanging Rijn-Schiekanaal / Haagse Trekvliet
De provincie Zuid-Holland start naar verwachting medio 2018 met het vervangen van het grootste deel van de oeverconstructie van het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet tussen de Cromvlietkade in Den Haag en het ‘t Haantje in Rijswijk.

Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den Haag via de Schie naar Rotterdam. Het kanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen de 2 steden en is ook een belangrijke doorvaarroute voor de recreatievaart.

De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de oude oeverconstructie door een constructie met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar. Op 2 plekken wordt de vaarweg verbreed.

Planning

De werkzaamheden vinden stapsgewijs plaats vanaf medio 2018 en zijn naar verwachting begin 2020 afgerond.


Inloopavond 10 mei 2017