Brugbedieningscentrum SteekterpoortHet brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn is een modern bedieningscentrum dat zorgt voor een vlotte, veilige en betrouwbare begeleiding van de beroeps- en recreatievaart.

De provincie kiest ervoor om bruggen centraal te bedienen. De schepen kunnen dan op een vaartraject worden gevolgd en de bediening van de bruggen wordt op elkaar afgestemd. Het uitgangspunt bij het bedienen op afstand is dat hinder voor zowel het wegverkeer (open bruggen) als scheepvaartverkeer (gesloten bruggen) zoveel mogelijk wordt beperkt door een efficiëntere bediening.