Sanering waterbodem NAF-terrein
De waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige NAF-terrein in Alphen aan den Rijn is weer schoon. De provincie Zuid-Holland saneerde vanaf november 2016 tot maart 2017 de ernstig verontreinigde waterbodem om geuroverlast voor de omgeving en verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Gelijktijdig werd het baggerslip op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte is en het water goed kan doorstromen.

De sanering van de waterbodem van de Oude Rijn is een project waarbij de gemeente Alphen aan den Rijn, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland ieder vanuit eigen belang nauw samen hebben gewerkt.

Historie

Het NAF-terrein is een locatie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn ter hoogte van de Vredebest / Prins Hendrikstraat. Hier produceerde de Nederlandse Asphaltfabriek (NAF) van 1921 tot begin jaren '80 dakbedekking en mastiek.

Daarnaast werd op de locatie carbolineum ingekocht en overgeslagen in kleine vaten. Als gevolg van deze activiteiten raakten de landbodem en waterbodem op en in de directe nabijheid ernstig verontreinigd.

Sanering landbodem

In 2000 is reeds gestart met de sanering van de landbodem van het voormalige NAF-terrein in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze duurt nog steeds voort en hierover vindt regelmatig afstemming plaats tussen gemeente en provincie.