Groot onderhoud bruggen Oude Rijn
De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan 4 bruggen over de Oude Rijn. Het gaat om de Zwammerdamsebrug en Ziendebrug in Zwammerdam en de Burgermeester Crolesbrug en Broekvelderbrug in Bodegraven.

Werkzaamheden

Bij de 4 bruggen worden in ieder geval de motoren en de elektrische installatie vervangen. Ook krijgen de bruggen een nieuwe verflaag en het dek van de Zwammerdamsebrug wordt versterkt. Verder wordt onderzocht welke aanvullende werkzaamheden nodig zijn.

Hinder

Op dit moment zijn de exacte gevolgen van de werkzaamheden nog niet inzichtelijk. Wel is bekend dat de Zwammerdamsebrug circa 5 tot 6 weken geheel gestremd zal worden voor het wegverkeer. Fietsers en voetgangers maken tijdens deze verkeersstremming gebruik van een gratis pontje. Ook voor de Ziendebrug geldt een verkeersstremming van circa 5 tot 6 weken. Eventuele omleidingen of de inzet van een pontje tijdens deze stremming wordt later bekend gemaakt.

Planning

Momenteel werkt de provincie aan de voorbereidingen van het groot onderhoud. Dit doet de provincie in samenwerking met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk. Ook andere belanghebbenden worden al in een vroeg stadium betrokken om de hinder voor (vaar)weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te bepreken. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2018 en duren tot eind 2019.


Zwammerdamsebrug in Zwammerdam

Zwammerdamsebrug in Zwammerdam

Ziendebrug, Zwammerdam

Ziendebrug in Zwammerdam

Crolesbrug in Bodegraven

Crolesbrug in Bodegraven

Broekvelderbrug, Bodegraven

Broekvelderbrug in Bodegraven