Groot onderhoud bruggen
In het Rijn-Schiekanaal tussen Voorschoten en Den Haag liggen 6 bruggen en de Sluis Leidschendam met 2 bruggen. Provincie Zuid-Holland beheert en bedient al deze bruggen. Aan de Nieuwe Tolbrug, Kerkbrug, Wijkerbrug, Vlietlandbrug en de Overhaalbrug is groot onderhoud nodig.

Groot onderhoud

De provincie Zuid-Holland voert in 2020 en 2021 groot onderhoud uit aan deze bruggen. Het groot onderhoud is noodzakelijk voor het vlot en veilig afwikkelen van het (scheepvaart)verkeer.

De werkzaamheden aan de bruggen bestaan onder andere uit het vervangen van de elektrotechnische installaties, het aanpassen en verzwaren van aandrijvingen en bewegingswerken en het van een nieuwe verflaag voorzien van de bruggen.

Planning

De Overhaalbrug wordt in het voorjaar van 2020 onderhouden.

De Vlietlandbrug wordt in 2020 onderhouden. Het groot onderhoud aan de  Nieuwe Tolbrug, Kerkbrug en Wijkerbrug staat gepland voor 2020-2021. De exacte planning is nog niet bekend.

Monumentaal

De Nieuwe Tolbrug, Kerk- en Wijkerbrug zijn rijksmonumenten. Ook de negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. De provincie werkt nauw samen met de monumentencommissie om het groot onderhoud uit te voeren met inachtneming van de monumentale status van de bruggen.