Groot onderhoud sluis en bruggen
In het Rijn-Schiekanaal tussen Voorschoten en Den Haag liggen 6 bruggen en de Sluis Leidschendam met 2 bruggen. Deze worden allemaal door de provincie Zuid-Holland beheerd en bediend. Aan de Nieuwe en Oude Tolbrug, Kerkbrug, Wijkerbrug, Vlietlandbrug, Overhaalbrug en de sluis is groot onderhoud nodig.

Groot onderhoud

De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan deze bruggen en de sluis in Leidschendam. Het groot onderhoud is noodzakelijk voor het vlot en veilig afwikkelen van het (scheepvaart)verkeer.

De werkzaamheden aan de bruggen bestaan onder andere uit het vervangen van de elektrotechnische installaties, het aanpassen en verzwaren van aandrijvingen en bewegingswerken en het van een nieuwe verflaag voorzien van de bruggen, inclusief die over de sluis.

Het werk aan de sluiskolk bestaat uit herstelwerkzaamheden aan de draaipunten van de sluisdeuren en aan het metselwerk en hardsteen van de sluiswanden en sluishoofden.

Meer informatie over de werkzaamheden, stremmingen en planning verschijnt te zijner tijd op deze pagina.

Monumentaal

De Nieuwe Tolbrug, Kerk- en Wijkerbrug zijn rijksmonumenten. Ook de negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. Provincie werkt nauw samen met de monumentencommissie om het groot onderhoud uit te voeren met inachtneming van de monumentale status van de bruggen en sluis.