Groot onderhoud sluis en bruggen
In het Rijn-Schiekanaal tussen Voorschoten en Den Haag liggen 6 bruggen en de Sluis Leidschendam met 2 bruggen. Deze worden allemaal door de provincie Zuid-Holland beheerd en bediend. Aan de Nieuwe en Oude Tolbrug, Kerkbrug, Wijkerbrug, Vlietlandbrug, Overhaalbrug en de sluis is groot onderhoud nodig.

Groot onderhoud

De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan deze bruggen en de sluis in Leidschendam. Het groot onderhoud is noodzakelijk voor het vlot en veilig afwikkelen van het (scheepvaart)verkeer.

De werkzaamheden aan de bruggen bestaan onder andere uit het vervangen van de elektrotechnische installaties, het aanpassen en verzwaren van aandrijvingen en bewegingswerken en het van een nieuwe verflaag voorzien van de bruggen, inclusief die over de sluis.

Planning

Vanaf oktober 2018 is de provincie gestart met groot onderhoud aan de Sluis Leidschendam. Voor de Oude Tolbrug maken we gebruik van de stremming van de Sluis. Hierdoor creëren we zo min mogelijk hinder voor het vaarwegverkeer. De werkzaamheden aan de Oude Tolbrug zijn op 17 december 2018 gestart.

De Overhaalbrug wordt in oktober 2019 onderhouden.

De Vlietlandbrug wordt in 2019 onderhouden en de Nieuwe Tolbrug, Kerkbrug en Wijkerbrug worden in de periode eind 2019-2020 onderhouden. De exacte planning is nog niet bekend.

Sluis Leidschendam

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Sluis is te vinden op de pagina Sluis Leidschendam.

Oude Tolbrug

De werkzaamheden aan de Oude Tolbrug duren van 17 december tot en met 12 maart 2019.

Werkzaamheden Oude Tolbrug
Datum Situatie
9 februari t/m 28 februari 2019 Nachtelijke stremming voor autoverkeer van 20.00 tot 06.00 uur. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen gebruikmaken van de brug, maar er zijn langere wachttijden.
13 maart t/m 14 maart 2019 Nachtelijke stremming voor autoverkeer van 20.00 tot 06.00 uur. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen gebruikmaken van de brug, maar er zijn langere wachttijden.

Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart is de brug van 12 januari tot en met 3 maart 2019 17.00 uur volledig gestremd. De scheepvaart kan zich via scheepvaartberichten op de hoogte stellen van de laatste informatie. Kijk op www.vaarweginformatie.nl.

Brugwachtershuisje

Het brugwachtershuisje van de Oude Tolbrug wordt opgeknapt en overgedragen aan de Stichting Brugwachtershuisjes. Zij geven het huisje een nieuwe bestemming.

Monumentaal

De Nieuwe Tolbrug, Kerk- en Wijkerbrug zijn rijksmonumenten. Ook de negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. Provincie werkt nauw samen met de monumentencommissie om het groot onderhoud uit te voeren met inachtneming van de monumentale status van de bruggen en sluis.