Groot onderhoud bruggen Leiden, Leiderdorp en Hoogmade
De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan 2 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug) en aan één brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden vinden plaats vanaf juli 2018 en zijn naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 3 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera’s, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug worden in fases uitgevoerd, met wisselende hinder voor het wegverkeer en het vaarwegverkeer. De weg en vaarweg worden zoveel mogelijk gedeeltelijk gestremd, zodat (vaar)wegverkeer erlangs kan.

De vaarweg onder het beweegbare gedeelte van de brug wordt in de zomer tijdelijk gestremd om de onderzijde van het val te kunnen schilderen. Scheepvaart kan wel onder het vaste deel van de brug door (doorvaarthoogte 4,9 meter). Kijk voor actuele stremmingsinformatie op www.varenzh.nl.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp wordt de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. In het project Leidse Ring Noord werken de gemeente Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Kijk voor meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug op de website van de gemeente Leiden.

Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug is een monumentale brug. Naast het groot onderhoud aan de brug moeten ook renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan het val en de balans. De werkzaamheden aan de Spanjaardsbrug duren naar verwachting 2 maanden. Het autoverkeer is dan gestremd. Voor fietsers en voetgangers wordt er een pontonbrug neergelegd, die regelmatig openvaart voor het vaarwegverkeer. Dit levert langere wachttijden voor de scheepvaart op. De werkzaamheden starten ná 3 oktober 2018 om zo de hinder voor de scheepvaart en fietsers in de zomerperiode te beperken.

Doesmolenbrug

Een deel van de werkzaamheden aan de Doesmolenbrug is meegenomen in het groot onderhoud aan de N446 van april tot en met juli 2017. De resterende werkzaamheden (aan beton, staal en elektrotechnische installatie) worden tussen november 2018 en februari 2019 uitgevoerd. Naar verwachting wordt de weg 2 weekenden gestremd. Gedurende een maand is er geen brugbediening, waardoor er een stremming geldt voor het grotere vaarwegverkeer. Indien mogelijk gelden er vooraf vastgestelde tijden (bloktijden) waarop de brug wel bediend wordt.

Planning
Planning werkzaamheden
Werkzaamheden Zijlbrug Zuidelijke kant afgesloten: fietsers en voetgangers via noordzijde 23 juli t/m 5 augustus 2018

Noordelijke kant afgesloten: fietsers en voetgangers via zuidzijde

6 augustus t/m 30 augustus 2018 (en daarna)

Autoverkeer
1 rijstrook per richting beschikbaar (m.u.v. enkele nachtafsluitingen)
Nood- en hulpdiensten: altijd doorgang

23 juli t/m 31 augustus 2018

Nachtafsluiting

5 augustus 20:00 uur tot 6 augustus 05:00 uur

15 augustus 20:00 uur tot 16 augustus 05:00 uur

21 augustus 20:00 uur tot 22 augustus 05:00 uur

29 augustus 20:00 uur tot 30 augustus 05:00 uur

Om-en-om-regelingen

26 juli 21:00 uur tot 27 juli 05:00 uur

9 augustus 21:00 uur tot 10 augustus 05:00 uur

16 augustus 10:00 uur tot 14:00 uur (ernstige verkeershinder verwacht)

17 augustus 21:30 uur tot 18 augustus 05:00 uur

Scheepvaart
De brug wordt niet bediend, de doorvaarhoogte is maximaal 4,9 meter
30 juli t/m 3 augustus 2018
en
6 t/m 10 augustus 2018
Scheepvaart - bloktijden 4, 5 augustus en 28 t/m 30 augustus 2018
Werkzaamheden Spanjaardsbrug Tijdelijke (ponton)brug plaatsen
1 december
na 3 oktober
Uitvaren beweegbare gedeelte
brug (het val)
15-17 oktober
Werkzaamheden aan de brug 15 oktober – 30 november
Werkzaamheden Zijlbrug Scheepvaart - hoogtebeperking
De brug wordt niet bediend, de doorvaarhoogte is maximaal 4,9 meter
Januari en februari 2019
Werkzaamheden Doesmolenbrug Nachtelijke stremmingen Nog nader te bepalen

Meer informatie

Voor actuele informatie over stremmingen en omleidingen kunt u de Bouwapp op uw smartphone installeren via de App-store of Playstore.

Hinder

Omleidingen en afsluitingen dienen nader bepaald te worden. Meer informatie over stremmingen en omleidingen verschijnt te zijner tijd op deze webpagina.

Onder voorbehoud

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. De provincie is nog in overleg met belanghebbenden. Meer informatie verschijnt te zijner tijd op deze webpagina.


Spanjaardsbrug

Spanjaardsbrug

Doesmolenbrug

Doesmolenbrug