Groot onderhoud Ziendebrug en Zwammerdamsebrug
De provincie Zuid-Holland voert in het najaar van 2019 groot onderhoud uit aan de Zwammerdamsebrug over de Oude Rijn en de Ziendebrug over de Ziende in Zwammerdam. Van 1 oktober tot en met 11 november 2019 zorgt dit voor grote hinder voor alle verkeer. Het groot onderhoud zorgt ervoor dat de bruggen straks weer toekomstbestendig en veilig zijn.

Werkzaamheden

De bruggen zijn toe aan een onderhoudsbeurt en voldoen niet meer aan de technische eisen van deze tijd. Bij de Zwammerdamsebrug controleren we de motoren en de elektrische installatie. Als het nodig is, herstellen we deze. Ook voeren we bij deze brug reparaties uit aan het beton. Van beide bruggen wordt de brugklep op een ponton naar een binnenlocatie bij de aannemer gevaren. Daar repareert en verft de aannemer de brugkleppen. Na het onderhoud zijn de bruggen voor langere tijd weer toekomstbestendig en veilig.

Autoverkeer

De Zwammerdamsebrug is van 1 oktober tot en met 11 november 2019 buiten gebruik voor autoverkeer. Voor de Ziendebrug is dat van 3 oktober tot en met 4 november het geval.

Voor autoverkeer geldt een omleiding via de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn of de Burgemeester Crolesbrug in Bodegraven. Deze route wordt met gele omleidingsborden aangegeven. De hulpdiensten zijn op de hoogte.

Voetgangers, fietsers en scooter-/brommerrijders

Voetgangers, fietsers en scooter-/brommerrijders kunnen het grootste deel van de tijd gebruikmaken van een pontonbrug over de Oude Rijn en een noodbrug over de Ziende. De pontonbrug ligt direct naast de Zwammerdamsebrug. De noodbrug over de Ziende komt op precies dezelfde plek als de Ziendebrug. Zie het kaartje voor de locatie van pontonbrug en noodbrug.

Wanneer de brugklep van de Zwammerdamsebrug wordt uit- of ingehesen is het niet veilig om de pontonbrug te gebruiken. Daarom is de pontonbrug niet beschikbaar* tijdens werktijden (ca. 7.00 – 17.00 uur) op:

  • zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 oktober
  • zaterdag 2 tot en met woensdag 6 november

De (nood)brug over de Ziende (Buitenkerk) is niet of beperkt beschikbaar* tijdens werktijden (ca. 7.00 – 17.00 uur) op:

  • donderdag 3 tot en met maandag 7 oktober
  • vrijdag 1 tot en met maandag 4 november

Wanneer de pontonbrug over Oude Rijn en/of de (nood)brug over de Ziende niet beschikbaar zijn, vaart er een pontje tussen de Brugstraat, het Ziendepark en de Zevenhovenstraat (zie blauwe pijlen op het kaartje).

* Door onvoorziene omstandigheden kunnen bovengenoemde data nog wijzigen.

Zwammerdamsebrug - Ziendebrug

Scheepvaart

Vanwege werkzaamheden aan de Zwammerdamsebrug is de Oude Rijn voor de scheepvaart volledig gestremd van:

  • dinsdag 1 tot en met dinsdag 8 oktober
  • zaterdag 2 tot en met zondag 10 november

In de periode van woensdag 9 oktober tot en met vrijdag 1 november wordt de tijdelijke pontonbrug op afroep bediend. Scheepvaart dient brugbediening 24 uur van tevoren aan te vragen via 0704417600 (bedieningscentrale Steekterpoort).

De Ziendebrug is van 3 oktober tot en met 4 november gestremd voor de scheepvaart.