Milieueffectrapportage
Een milieueffectrapportage is een instrument dat het milieubelang een volwaardige plaats geeft in de besluitvorming. De procedure om te komen tot een milieueffectrapportage is in dit geval gekoppeld aan de procedure tot het wijzigen van (één of meer) bestemmingsplan(nen).

Waarom?

De milieueffectrapportage geeft inzicht in de aspecten geluid, trillingen, verkeer en vervoer, externe veiligheid, cultuurhistorie, landbouw, water, recreatie, gezondheid, bodem, luchtkwaliteit, landschap, archeologie, natuur, ruimtegebruik, duurzaamheid en klimaat.

Wie?

Verschillende adviseurs en overheidsorganen, zoals milieufederatie, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, provincie Zuid-Holland, brandweer Hollands Midden, Kamer van Koophandel, Gemeente Waddinxveen, Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Hoogheemraadschap Rijnland, Nederlandse Gasunie en Vereniging Ondernemers Alphen worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de MER. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn informeren belanghebbenden in de omgeving van de Steekterbrug actief over de concept-MER. Iedereen mag zienswijzen indienen op de concept-MER als deze samen met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.