Groot onderhoud Leiderdorpsebrug
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (ofwel Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 2 fases. De eerste fase is van 22 juli 2019 tot en met 1 september 2019. De tweede fase vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Werkzaamheden

Tijdens de eerste fase worden diverse reparaties bovenop de brug uitgevoerd, zoals het vervangen van het asfalt op de brug, het plaatsen van camera’s voor de bediening en het toevoegen van extra afsluitbomen. Daarnaast wordt het brugwachtershuisje opgeknapt. In de tweede fase wordt de aandrijving van het beweegbare gedeelte hersteld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de brug na de renovatie op afstand bediend kan worden.

Hinder weg- en vaarwegverkeer

De weg is 6 weken afgesloten voor het verkeer. Tijdens deze stremming zijn maatregelen getroffen.

Autoverkeer

De brug is 6 weken afgesloten voor wegverkeer. Op de A4 wordt het verkeer omgeleid, zodat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

Vaarwegverkeer

De vaarweg is 2 weken volledig gestremd: van 29 juli tot en met 2 augustus en van 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus. Buiten deze stremmingen geldt een hoogtebeperking van 2,50 meter en opent de brug in bloktijden van 2 uur. Voor boten vanaf een hoogte van 2,50 meter geldt een omleiding. Kijk voor vertrek altijd op www.vaarweginformatie.nl voor de stremmingen onderweg.

Bediening tijdens werkzaamheden 22 juli tot en met 1 september

Openingen Leiden UIT: maandag - vrijdag Openingen Leiden UIT: weekend
06.00 - 06.45 uur 09.15 - 09.30 uur
09.45 - 10.00 uur 11.45 - 12.00 uur
12.15 - 12.30 uur 14.15 - 14.45 uur
14.45 - 15.00 uur 16.45 - 17.00 uur
17.15 - 17.30 uur 19.00 - 22.00 uur
19.00 - 22.00 uur

LET OP: Van 29 juli tot 2 augustus en 5 augustus tot 9 augustus is de vaarweg volledig gestremd!

Bediening tijdens werkzaamheden 22 juli tot en met 1 september

Openingen Leiden IN: maandag - vrijdag Openingen Leiden IN: weekend
06.00 - 06.45 uur 09.00 - 09.15 uur
09.30 - 09.45 uur 11.30 - 11.45 uur
12.00 - 12.15 uur 14.00 - 14.30 uur
14.30 - 14.45 uur 16.30 - 16.45 uur
17.00 - 17.15 uur 19.00 - 22.00 uur
19.00 - 22.00 uur

LET OP: Van 29 juli tot 2 augustus en 5 augustus tot 9 augustus is de vaarweg volledig gestremd!

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers maken tijdens de werkzaamheden gebruik van de Rhijnvreugdbrug. Voetgangers kunnen ook met de lijnbus reizen.

Busvervoer

In overleg met Arriva zijn de routes van de buslijnen 1, 2, 169, 182 en 187 gewijzigd. De bushaltes blijven wel in gebruik. De schematische weergave van de alternatieve busroutes is rechts weergegeven. Meer informatie is te vinden op www.arriva.nl/leiderdorpsebrug.

Nood- en hulpdiensten

De afsluiting heeft invloed op de aanrijtijden van politie, brandweer en ambulances. Deze invloed wordt zoveel mogelijk beperkt, doordat de Rhijnvreugdbrug als calamiteitenroute wordt gebruikt.Er  is intensief contact met het Alrijne Ziekenhuis en met gemeenten in de regio over de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Tweede fase

De tweede fase start in het 1e kwartaal van 2020 en duurt acht weken. Hierover informeren we u te zijner tijd.

Groot onderhoud bruggen

Het onderhoud aan de Leiderdorpsebrug is afgestemd met het groot onderhoud aan de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug. Op de pagina Groot onderhoud Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Doesmolenbrug is meer te lezen over de andere bruggen.