Groot onderhoud Leiderdorpsebrug
De provincie Zuid-Holland voert in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (ofwel Stierenbrug). De start van de werkzaamheden is op 22 juli 2019.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 2 fases. Tijdens de eerste fase worden diverse reparaties bovenop de brug uitgevoerd, zoals het vervangen van het asfalt op de brug, het plaatsen van camera’s voor de bediening en het toevoegen van extra afsluitbomen. Daarnaast wordt het brugwachtershuisje opgeknapt. In de tweede fase wordt de aandrijving van het beweegbare gedeelte hersteld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de brug na de renovatie op afstand bediend kan worden.

Planning fase 1

De eerste fase van het groot onderhoud start op 22 juli 2019 en duurt 4 tot 6 weken. De duur van deze fase hangt af van de vliegroute van vleermuizen. Momenteel is er onderzoek gaande om te bepalen of deze route verstoord wordt als er een ponton in het water wordt geplaatst om fietsers en voetgangers over te laten steken. Als er geen pontonbrug ingezet kan worden, dan wordt tijdens de werkzaamheden op de brug ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Dit zorgt ervoor dat de aannemer minder efficiënt kan werken en de werkzaamheden 2 weken langer duren.

De informatie over de planning wordt op deze website gecommuniceerd en per brief aan de directe omgeving.

Planning fase 2

De tweede fase start op 13 januari 2020 en duurt 8 weken.

Hinder

De werkzaamheden zijn in 2 fases opgesplitst om de hinder voor vaar- en wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. De weersgevoelige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt, vinden plaats in de zomervakantie. Deze werkzaamheden zorgen ook voor de grootste weghinder. In de zomerperiode is minder woon-werkverkeer dan gebruikelijk en daarmee minder hinder. Bij werkzaamheden, zoals het vervangen van alle bewegingswerken, wordt het onmogelijk de brug te bedienen. Deze onderhoudsfase vindt daarom plaats in de winter, omdat er minder vaarverkeer is en de werkzaamheden minder weersgevoelig zijn.

Vaarwegverkeer

Tijdens de werkzaamheden geldt voor het vaarwegverkeer een hoogtebeperking tot 2,50 meter. Wel gaat de brug in bloktijden van 2 uur open. Deze tijden worden gecommuniceerd via de website www.vaarweginformatie.nl. Voor 3 momenten geldt een volledige stremming voor het vaarwegverkeer.

Volledige stremming voor vaarwegverkeer:

  • maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019
  • maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2019
  • vanaf 13 januari 2020, gedurende 8 weken

Wegverkeer

Gedurende de werkzaamheden in de eerste fase is de brug volledig gestremd. Op de A4 wordt al aangegeven dat er voor het autoverkeer een alternatieve route is. Zo proberen we de hinder in Leiden zo veel mogelijk te beperken. Om te voorkomen dat verkeer toch een route gaat zoeken in de stad wordt het verkeer ook omgeleid via Hoge Rijndijk – Zijlsingel – Engelendaal. Het autoverkeer richting Leiden wordt omgeleid via Engelendaal en via N446-Oude Spoorbaan.

Voor voetgangers en fietsers zal er altijd een mogelijkheid zijn om rondom de Leiderdorpsebrug het water over te steken, of over een pontonbrug of over de brug zelf.

Groot onderhoud bruggen

Het onderhoud aan de Leiderdorpsebrug is afgestemd met het groot onderhoud aan de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug. Op de pagina Groot onderhoud Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Doesmolenbrug is meer te lezen over de andere bruggen. Daarnaast vinden er in de gemeente Leiden ook werkzaamheden plaats aan de Hooigracht.