Groot onderhoud Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Doesmolenbrug
De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan 3 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug en de Leiderdorpsebrug) en aan 1 brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden aan de Doesmolenbrug zijn afgerond. De werkzaamheden aan de overige bruggen zijn naar verwachting afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Leiderdorpsebrug loopt over de Oude Rijn in Leiderdorp. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 4 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera’s, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Spanjaardsbrug

De werkzaamheden aan het beweegbare deel van de Spanjaardsbrug zijn afgerond. De laatste technische werkzaamheden in de technische ruimte van de brug zijn begin 2020 afgerond. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Spanjaardsbrug.

Rond de zomer van 2019 wordt er naast het brugwachtershuisje gestart met de bouw van een technische ruimte. Ook worden dan kleinere onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren weinig hinder op voor het wegverkeer met uitzondering van de testperiode van de brug. In verband met de hoogtebeperking is de vaarweg wel 3 weken gestremd voor het vaarwegverkeer. Wat de hinder precies inhoudt staat in onderstaande planning.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn voor een groot deel afgerond. De eerste werkzaamheden aan de technische installatie starten rond de zomer en zullen doorlopen tot in de winter. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Zijlbrug.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. In het najaar zal de technische installatie van de Zijlbrug vervangen worden. Hiervoor geldt enkele weken een hoogtebeperking en leveren weinig hinder op voor het wegverkeer met uitzondering van de testperiode van de brug. Zie hiervoor onderstaande planning. Kijk voor meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug op de website van de gemeente Leiden.

Leiderdorpsebrug

De provincie voert vanaf 22 juli 2019 gedurende 6 weken groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug. Meer informatie vindt u op onze website: Leiderdorpsebrug. Kijk voor actuele vaarweginformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Leiderdorpsebrug.

Doesmolenbrug

De werkzaamheden aan de Doesmolenbrug zijn afgerond.

Planning
Brug Situatie Wanneer
Doesmolenbrug Afgerond
Spanjaardsbrug Hoogtebeperking voor de scheepvaart. De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 2,5 meter. Vrijdag 29 november 22.00 uur tot dinsdag 24 december 06.00 uur.
Nachtelijke hinder voor wegverkeer. Het verkeer wordt middels een om- en omregeling doorgelaten. Vrijdag 29 november tot en met donderdag 5 december tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
Volledige afsluiting brug voor wegverkeer. De hoogtebeperking voor vaarwegverkeer blijft van kracht. Zaterdag 21 december 22.00 uur tot dinsdag 24 december 06.00 uur.
Zijlbrug Hoogtebeperking voor de scheepvaart. De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 4,9 meter. Vrijdag 27 september 22.00 uur tot maandag 11 november 06.00 uur.
Nachtelijke hinder voor wegverkeer. Het verkeer wordt middels een om- en omregeling doorgelaten.

Vrijdag 27 september 22.00 uur tot zaterdag 28 september 06.00 uur.

Zondag 29 september tot en met woensdag 2 oktober tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Vrijdag 4 oktober tot en met zondag 6 oktober tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

*Tijdens het Leids Ontzet is geen hinder voor het wegverkeer.

Volledige afsluiting van de brug voor wegverkeer. De hoogtebeperking voor vaarwegverkeer blijft van kracht. Vrijdag 8 november 22.00 uur tot en met maandag 11 november 06.00 uur.

Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Video inhijsen Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug