Groot onderhoud bruggen Leiden, Leiderdorp en Hoogmade
De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan 3 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug en de Leiderdorpsebrug) en aan 1 brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden vinden plaats vanaf juli 2018 en zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Leiderdorpsebrug loopt over de Oude Rijn in Leiderdorp. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 4 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera’s, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Spanjaardsbrug

De werkzaamheden aan het beweegbare deel zijn afgerond. In 2019 wordt er een tijdelijke technische ruimte naast de trap aan de westzijde van de brug geplaatst. Naast het brugwachtershuisje wordt later in 2019 de uiteindelijke technische ruimte gebouwd. Ook worden er dan kleinere onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren weinig hinder op voor het wegverkeer. In verband met de hoogtebeperking is de vaarweg wel 3 weken gestremd voor het vaarwegverkeer.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn voor een groot deel afgerond. Kijk voor actuele stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. In het najaar zal de technische installatie van de Zijlbrug vervangen worden. Hiervoor geldt er enkele weken een hoogtebeperking. Meer informatie volgt later. Kijk voor meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug op de website van de gemeente Leiden.

Leiderdorpsebrug

De werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug worden momenteel voorbereid. Begin april 2019 is de aannemer bekend die het groot onderhoud gaat uitvoeren.

De planning en de hinder voor zowel het weg- als het vaarwegverkeer worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Doesmolenbrug

Een deel van de werkzaamheden aan de Doesmolenbrug is meegenomen in het groot onderhoud aan de N446 van april tot en met juli 2017. De resterende werkzaamheden (aan beton, staal en elektrotechnische installatie) worden in maart 2019 uitgevoerd.

Kijk voor actuele stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl

Planning
Situatie Wanneer
Werkzaamheden Doesmolenbrug Nachtelijke stremmingen
  • Maandag 18 maart 22.00 uur tot dinsdag 19 maart 06.00 uur.
  • Dinsdag 19 maart 22.00 uur tot woensdag 20 maart 06.00 uur.
  • Woensdag 20 maart 22.00 uur tot donderdag 21 maart 06.00 uur.
Weekendstremming

Weekend van vrijdag 29 maart 22.00 uur t/m maandag 01 april 05.00 uur.

Gedurende de weekendstremming wordt het landbouwverkeer omgeleid via de N446 en de N445. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.

Hoogmade => Leiderdorp: Noordeinde – Hoogmadeseweg – Zuidweg – N445 – N446

Leiderdorp => Hoogmade: N446 – N445 – Zuidweg – Hoogmadeseweg – Noordeinde

Werkzaamheden Spanjaardsbrug Werkzaamheden Vierde kwartaal 2019
Werkzaamheden Zijlbrug Scheepvaart - hoogtebeperking 
De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 4,9 meter
Vierde kwartaal 2019


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Video inhijsen Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug