Groot onderhoud Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Doesmolenbrug
De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan 3 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug en de Leiderdorpsebrug) en aan 1 brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden aan de Doesmolenbrug zijn afgerond. De werkzaamheden aan de overige bruggen zijn naar verwachting afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Leiderdorpsebrug loopt over de Oude Rijn in Leiderdorp. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 4 bruggen is groot onderhoud zoals het vervangen van verschillende technische installaties, het herstellen van betonschades en het aanbrengen van nieuw asfalt, slagbomen en camera’s.

Spanjaardsbrug

De werkzaamheden aan het beweegbare deel van de Spanjaardsbrug zijn afgerond. Op 6 september start de provincie met de laatste werkzaamheden. Er vindt onderhoud plaats aan het brugwachtershuisje en er wordt een nieuwe technische ruimte gebouwd. Ook worden de punten waar de brug in gesloten situatie op rust, de opleggingen, gesloopt en vervangen. Tot slot vervangt de provincie Zuid-Holland nog een klein stuk asfalt op de brug.

De laatste werkzaamheden in de technische ruimte van de brug zijn eind 2019 afgerond. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Spanjaardsbrug.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn voor een groot deel afgerond. De eerste werkzaamheden aan de technische installatie starten rond de zomer en zullen doorlopen tot in de winter. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Zijlbrug.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. Momenteel wordt de technische installatie vervangen. Hiervoor geldt enkele weken een hoogtebeperking voor de scheepvaart. De technische installatie wordt tijdens een weekend uitgebreid getest. Meer informatie hierover is in de planning te vinden.

Meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug is te vinden op de website van de gemeente Leiden.

Leiderdorpsebrug

De provincie voert groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug. Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen, waarvan de eerste inmiddels is afgerond. Fase 2 De tweede fase start op vrijdagavond 8 november en duurt tot en met 15 november 2019. De derde fase vindt plaats van 6 januari tot en met 8 maart 2020. Meer informatie over de hinder, planning en werkzaamheden vindt u op onze website: Leiderdorpsebrug.

Planning
Brug Situatie Wanneer
Doesmolenbrug Afgerond
Spanjaardsbrug Hoogtebeperking voor de scheepvaart. De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 2,5 meter. Vrijdag 29 november 06.00 uur tot dinsdag 24 december 06.00 uur.
Volledige afsluiting van de brug voor wegverkeer. Fietsverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten worden middels een om- en omregeling doorgelaten.

Maandag 2, woensdag 4 en maandag 9 december van 07.00 uur tot 21.00 uur.

Volledige afsluiting brug voor wegverkeer. Geen doorvaart mogelijk. Vrijdag 20 december 18.00 uur tot dinsdag 24 december 06.00 uur.
Zijlbrug Hoogtebeperking voor de scheepvaart. De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 4,9 meter. Vrijdag 27 september 22.00 uur tot maandag 11 november 06.00 uur.
Hoogtebeperking voor de scheepvaart. De brug wordt op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur niet bediend. De doorvaarthoogte is dan maximaal 4,9 meter. In de weekenden wordt de brug wel bediend.

Vrijdag 29 november 08.00 uur tot maandag 23 december 17.00 uur.

Volledige afsluiting van de brug voor wegverkeer. De brug wordt niet bediend voor vaarwegverkeer.

Vrijdag 8 november 22.00 uur tot en met maandag 11 november 06.00 uur.

Leiderdorpsebrug Volledige vaarwegstremming.

Vrijdag 8 november tot en met vrijdag 15 november.

Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Video inhijsen Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug