Groot onderhoud bruggen Leiden, Leiderdorp en Hoogmade
De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan 2 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug) en aan één brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden vinden plaats vanaf juli 2018 en zijn naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 3 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera’s, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug is vrijdag 14 december teruggeplaatst. Van 17 tot en met 20 december worden de tijdelijke pontonbrug en het fietspad verwijderd. In 2019 wordt er een tijdelijke technische ruimte naast de trap aan de westzijde van de brug geplaatst. Naast het brugwachtershuisje wordt later in 2019 de uiteindelijke technische ruimte gebouwd. Ook worden er dan kleinere onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren weinig hinder op voor weg en vaarweg.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn voor een groot deel afgerond. Kijk voor actuele stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. Kijk voor meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug op de website van de gemeente Leiden.

Doesmolenbrug

Een deel van de werkzaamheden aan de Doesmolenbrug is meegenomen in het groot onderhoud aan de N446 van april tot en met juli 2017. De resterende werkzaamheden (aan beton, staal en elektrotechnische installatie) worden in maart 2019 uitgevoerd. Naar verwachting wordt de weg 4 nachten gestremd. Gedurende deze maand is er geen brugbediening, waardoor er een stremming geldt voor het grotere vaarwegverkeer. Indien mogelijk gelden er vooraf vastgestelde tijden (bloktijden) waarop de brug wel bediend wordt.

Planning
Planning werkzaamheden
Werkzaamheden Spanjaardsbrug Werkzaamheden aan de brug en technische ruimte Voorjaar 2019
Tijdelijke technische ruimte in gebruik april - november 2019
Bouw nieuwe technische ruimte Zomer en herfst 2019
Werkzaamheden Zijlbrug Scheepvaart - hoogtebeperking 
De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 4,9 meter
januari en februari 2019
Werkzaamheden Doesmolenbrug Nachtelijke stremmingen Nog nader te bepalen


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Video inhijsen Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug

Doesmolenbrug

Doesmolenbrug