Groot onderhoud bruggen Leiden
De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan 3 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug en de Leiderdorpsebrug). De werkzaamheden aan de bruggen zijn naar verwachting afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Leiderdorpsebrug loopt over de Oude Rijn in Leiderdorp. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 4 bruggen is groot onderhoud zoals het vervangen van verschillende technische installaties, het herstellen van betonschades en het aanbrengen van nieuw asfalt, slagbomen en camera’s.

Spanjaardsbrug

De werkzaamheden aan het beweegbare deel van de Spanjaardsbrug zijn zo goed als afgerond.

Ook de werkzaamheden in de technische ruimte van de brug wordenbegin dit jaar afgerond. In de loop van 2020 wordt de Spanjaardsbrug waarschijnlijk nog een keer gestremd voor het verkeer. Meer informatie volgt te zijner tijd op deze pagina. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Spanjaardsbrug.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn afgerond. Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op de website Vaarweginformatie.nl: Zijlbrug.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord.

Meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug is te vinden op de website van de gemeente Leiden.

Leiderdorpsebrug

De provincie voert groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug. Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in drie perioden, waarvan de eerste inmiddels zijn afgerond. De derde fase wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd. Meer informatie over de hinder, planning en werkzaamheden vindt u ter zijner tijd op onze website: Leiderdorpsebrug.

Planning
Brug Situatie Wanneer
Doesmolenbrug Afgerond
Spanjaardsbrug In 2020 nog 1 keer stremming van de brug. Nader te bepalen
Zijlbrug Afgerond
Leiderdorpsebrug Voor nu afgerond. In 2020 nog 1 keer stremming van de brug.

Najaar 2020

Kijk voor actuele vaarweg stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Spanjaardsbrug 1 (buiten)
Spanjaardsbrug 2 (in technische ruimte)
Spanjaardsbrug 3 (in de technische ruimte)
Spanjaardsbrug 4 (in technische ruimte)

Fotoalbum Zijlbrug

Zijlbrug 1 (in technische ruimte)
Zijlbrug 2 (motor)
Zijlbrug 3
Zijlbrug 4 (verbindingskabels)

Video inhijsen Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug