Groot onderhoud bruggen Leiden, Leiderdorp en Hoogmade
De provincie Zuid-Holland voert in 2018 en 2019 groot onderhoud uit aan 2 bruggen in Leiden en Leiderdorp (de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug) en aan één brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden vinden plaats vanaf juli 2018 en zijn naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 3 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera’s, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug is een monumentale brug. Naast het groot onderhoud aan de brug moeten ook renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan het val en de balans. De werkzaamheden aan de Spanjaardsbrug zijn op 4 november gestart. Het autoverkeer is gestremd t/m 16 december. Voor fietsers en voetgangers wordt er een pontonbrug neergelegd, die (indien nodig) 1 keer in de 2 uur openvaart voor het vaarwegverkeer. Dit levert langere wachttijden voor de scheepvaart op. Een tijdelijke technische ruimte wordt in 2019 naast de trap aan de westzijde van de brug geplaatst. Naast het brugwachtershuisje wordt later in 2019 de uiteindelijke technische ruimte gebouwd. Ook worden er dan kleinere onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren weinig hinder op voor weg en vaarweg.

Inhijsen: 14 december

Het val en de balans van de Spanjaardsbrug worden onderhouden in Sliedrecht. Op 14 december wordt de Spanjaardsbrug weer teruggeplaatst. In het weekend van 15 en 16 december wordt de brug klaargemaakt voor gebruik. De brug is vanaf maandag 17 december om 7.00 uur weer te gebruiken. Van 17 tot en met 20 december wordt de tijdelijke pontonbrug en fietspad verwijderd.

Omleiding autoverkeer

Van 4 november tot 16 december is een omleidingsroute ingesteld voor het autoverkeer.

Omleidingskaart auto

Omleiding bus

Buslijn 6 rijdt vanaf maandagochtend 17 december 7.00 uur weer de normale route. Tot die tijd rijdt de bus een andere route. De bus van Leiden naar Leiderdorp rijdt vanaf de Zijlsingel over de Lage Rijndijk, Sumatrastraat en Willem de Zwijgerlaan. Vanaf Engelendaal rijdt de bus weer de normale route. De bus van Leiderdorp naar Leiden rijdt vanaf Engelendaal over de Willem de Zwijgerlaan en Kooilaan. Vanaf de Herensingel rijdt de bus weer de normale route. De halte ‘Spanjaardsbrug’ en ‘Sisalbaan’ komen tijdelijk te vervallen.

Omleidingskaart bus spanjaardsbrug

Omleiding fietsers en voetgangers: pontonbrug

De pontonbrug is een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Bootstraat. Er vindt een omleiding plaats via de kade die met borden is aangegeven. De pontonbrug vaart (indien nodig) 1 keer in de 2 uur open voor vaarwegverkeer.

OV180009 Spie Leiden Spanjaardbrug open (002) OV180009 Spie Leiden Spanjaardbrug dicht (002)

Vaarwegverkeer: pontonbrug

De pontonbrug kan openvaren voor vaarwegverkeer. Dit gebeurt indien nodig 1 keer in de 2 uur. Van maandag tot en met vrijdag vaart de pontonbrug open tussen 7.00 uur en 21.00 uur. Op zaterdag vaart de pontonbrug open tussen 9.00 uur en 11.00 uur en op zondag vaart de brug niet open. Op 4 - 6 november en op 14 - 16 december is er geen doorvaart mogelijk in verband met het uithijsen en terugplaatsen van de brug.

Inloopspreekuur

Van 5 november tot 16 december is er elke donderdag van 11.30 - 12.30 uur en 17.30 - 18.30 uur een inloopspreekuur bij De Zijloever (Lage Rijndijk 129 in Leiden). U kunt dit project ook volgen via De BouwApp. Te installeren via uw smartphone in de Appstore of Play Store.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug zijn voor een groot deel afgerond. Kijk voor actuele stremmingsinformatie op www.vaarweginformatie.nl.

In overleg met gemeenten Leiden en Leiderdorp is de wegindeling aangepast en het noordelijke fietspad naar de zuidkant verplaatst ter voorbereiding op de aanleg van de Leidse Ring Noord. Kijk voor meer informatie over dit project en de nieuwe verkeerssituatie op de Zijlbrug op de website van de gemeente Leiden.

Doesmolenbrug

Een deel van de werkzaamheden aan de Doesmolenbrug is meegenomen in het groot onderhoud aan de N446 van april tot en met juli 2017. De resterende werkzaamheden (aan beton, staal en elektrotechnische installatie) worden in maart 2019 uitgevoerd. Naar verwachting wordt de weg 4 nachten gestremd. Gedurende deze maand is er geen brugbediening, waardoor er een stremming geldt voor het grotere vaarwegverkeer. Indien mogelijk gelden er vooraf vastgestelde tijden (bloktijden) waarop de brug wel bediend wordt.

Planning
Planning werkzaamheden
Werkzaamheden Spanjaardsbrug Werkzaamheden aan de brug. Bloktijden voor scheepvaart en omleidingen voor wegverkeer. 7 november - 13 december
Stremming weg- en vaarwegverkeer in verband met het terugplaatsen beweegbare gedeelte brug (het val en de balans). Kruising Van der Valk Boumanweg en Zijldijk gestremd. 14 - 16 december
Spanjaardsbrug weer in gebruik 17 december
Werkzaamheden aan de brug en technische ruimte Voorjaar 2019
Tijdelijke technische ruimte in gebruik april - november 2019
Bouw nieuwe technische ruimte Zomer en herfst 2019
Werkzaamheden Zijlbrug Scheepvaart - hoogtebeperking 
De brug wordt niet bediend, de doorvaarthoogte is maximaal 4,9 meter
januari en februari 2019
Werkzaamheden Doesmolenbrug Nachtelijke stremmingen Nog nader te bepalen


Fotoalbum Spanjaardsbrug

Video uithijsen Spanjaardsbrug

Doesmolenbrug

Doesmolenbrug