Groot onderhoud Leiderdorpsebrug
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (ofwel Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 3 periodes waarvan de eerste twee inmiddels succesvol zijn afgerond. De laatste werkzaamheden vinden in het najaar van 2020 plaats.

Wat gaat er nog gebeuren?

Knook Staal en Machinebouw voert de laatste werkzaamheden uit waarbij de aandrijving van het beweegbare gedeelte wordt hersteld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de brug na de renovatie op afstand bediend kan worden.

De derde periode vindt in het najaar van 2020 plaats. Eerst  vinden er tijdens een weekend voorbereidende werkzaamheden plaats, waarbij er een volledige stremming is voor weg- en vaarwegverkeer. Het onderhoud start enige tijd later en duurt ongeveer 10 weken. Tijdens deze weken is er een scheepvaartstremming en is de brug twee weekenden gestremd voor het wegverkeer. Zodra de planning bekend is, worden de exacte data bekend gemaakt.

BouwApp

Actuele informatie over het onderhoud aan de Leiderdorpsebrug is te vinden via de BouwApp. Hierop plaatst de aannemer regelmatig updates over het project. De BouwApp is te downloaden voor Android (Play Store) en Apple (App Store).

Afstemming gemeenten

Het onderhoud aan de Leiderdorpsebrug wordt goed afgestemd met de gemeenten Leiderdorp en Leiden.