Ranking the Roads
De provincie Zuid-Holland neemt ieder wegtraject eens in de 6 jaar integraal onder handen. Dat betekent een aanpak van berm tot berm, dus inclusief fietspaden, vluchtstroken en bushaltes. Trajectstudies laten zien wat er aan groot onderhoud nodig is om de weg veiliger te maken. Het unieke puntensysteem Ranking the Roads is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Ranking the Roads stelt de provincie Zuid-Holland als wegbeheerder in staat alle wegkenmerken en verbeterpunten in kaart te brengen. Het puntensysteem houdt rekening met allerlei factoren die de veiligheid op de weg beïnvloeden, zoals de snelheidslimiet, de breedte van de weg, de bewegwijzering, verkeersdrempels en de strepen op de weg. In totaal worden de wegen op 20 punten beoordeeld.

Inzicht in veiligheid

Ranking the Roads maakt het mogelijk om (provinciale) wegen langs dezelfde meetlat te leggen. Hoe veiliger de weg, hoe meer punten. Groot onderhoud levert de weg een hogere score op. Zo maakt Ranking the Roads inzichtelijk hoe de veiligheid op de weg wordt vergroot en wat het nut is van geplande werkzaamheden. Dankzij het puntensysteem kunnen wegen goed met elkaar worden vergeleken.

Van DV-meter naar Ranking the Roads

Aan de basis van Ranking the Roads ligt de DV-meter (Duurzaam Veilig), ontwikkeld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De provincie Zuid-Holland heeft dit systeem uitgebreid en verbeterd om het toe te kunnen passen bij groot onderhoud aan de wegen. Daarbij houdt de provincie ook rekening met ervaringen van geënquêteerde verkeersdeelnemers.

Ranking the Roads in Nederland

Zoals Ranking the Roads de provincie Zuid-Holland in staat stelt om te zorgen voor duurzaam veilige wegen, zo kunnen ook andere wegbeheerders voordeel halen uit het puntensysteem. De provincie Zuid-Holland hoopt dat uiteindelijk weggebruikers in heel Nederland profiteren van de heldere, uniforme methode van Ranking the Roads.


Volg VerkeerZH op Twitter