Verkeersveiligheid
De groeiende mobiliteit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Het terugdringen van de verkeersonveiligheid is een belangrijk speerpunt binnen het verkeers- en vervoersbeleid.

Politie, gemeenten, waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden, Veilig Verkeer Nederland en de fietsersbond zetten zich actief in voor de verbetering van de verkeersveiligheid.

Turborotonde

turborotonde

Volg @verkeerZH op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.