Laatste werkzaamheden
In de week van 7 maart 2016 is gestart met de laatste werkzaamheden aan het 3-in-1 project vòòrdat het project wordt overgedragen aan de beheerders. Later dit jaar nemen de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland het beheer van dit project officieel over.

De komende weken wordt er op en langs de weg gewerkt. Voor een aantal werkzaamheden zijn verkeersmaatregelen nodig en kan de weggebruiker mogelijk wat hinder ondervinden. De werkzaamheden worden niet in de spits uitgevoerd en waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Aanbrengen van beschoeiing langs de sloten van het Maasdijkplein.
  • Het verwijderen van begroeiing in de sloten.
  • Aanpassen van vangrails over het hele project.
  • Oplossen wateroverlast in de fietstunnel Burgemeester Elsenweg.
  • Opruimen van de bermen (puin en andere bouwresten).
  • Diverse werkzaamheden verkeerstunnel Westerlee, onder andere aan het talud.
  • Monteren van een draaistang voor het afsluiten van een persleiding bij de fietstunnel bij de Pettendijk. Hiervoor wordt het fietspad gedeeltelijk afgezet.