Planning
Met uitzondering van de Verlengde Veilingroute zijn alle onderdelen gerealiseerd.

Verlengde Veilingroute

 • Aansluiting Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de bestaande Veilingroute (N222): openstelling eind 2017. De definitieve aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de N222 wordt samengevoegd met de verbreding van de N222.

Gerealiseerde onderdelen

 • Openstelling van de Tweede Ontsluitingsweg (april 2011)
 • Fietstunnel Piet Struijkweg (14 mei 2013)
 • Rotonde Galgeweg (juni 2013)
 • Piet Struijkweg (29 oktober 2013)
 • Turboverkeersplein Vlietpolderplein (29 oktober 2013)
 • Aanleg Verlengde Veilingroute (medio 2014)
 • Loskoppeling Galgeweg en Oranjesluisweg van knooppunt Westerlee (mei 2014)
 • Turborotonde M.A. de Ruyterstraat (oktober 2014)
 • Westerleeplein (november 2014, m.u.v. aansluiting van en naar Maasdijk)
 • De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein (9 maart 2015)
 • Aanbrengen innovatief en duurzaam ‘antivries’ asfalt op De Snelbinder (5 juni 2015)
 • Openstelling fietstunnel onder de N213 (Burgemeester Elsenweg) (5 juni 2015)
 • Openstelling fietstunnels Maasdijk / Pettendijk (23 juni 2015)
 • N223 Duurzaam Veilig fase II: Duurzaam Veilig inrichten hoofdrijbaan. Parallelweg. Vervangen brug Zijdekade. (juli 2015)
 • Volledige openstelling Maasdijkplein en Twee Pleinenweg (10 juli 2015)
 • Reconstructie kruising Jogchem van der Houtweg (juli 2015)
 • Vervanging van de Zwethbrug (augustus 2015)

Bekijk het fotoalbum voor foto’s van de afgeronde projecten.