Verbinding Westerlee-Maasdijk
De verbinding Westerlee-Maasdijk is een nieuw stuk weg tussen de A20 bij Leehoven en Maasdijk (N220). Deze weg vervangt de Oranjesluisweg als provinciale weg.

Wegontwerp

Het deelproject Westerlee-Maasdijk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Westerleeplein: een turboverkeersplein bij knooppunt Westerlee dat 2 keer zoveel verkeer kan verwerken dan de huidige situatie.
 • Maasdijkplein: een turboverkeersplein bij Maasdijk met een aansluiting richting Blauwhek.
 • Tweepleinenweg: een nieuwe provinciale weg tussen Maasdijk en de A20.
 • Loskoppeling Galgeweg en Oranjesluisweg van knooppunt Westerlee.
 • Loskoppeling Oranjesluisweg van de Maasdijk: Na openstelling van de Tweepleinenweg is de Oranjesluisweg niet meer aangesloten op de Maasdijk. De weg eindigt bij de Groeneweg.
 • 3 fietstunnels:
 1. door de Maasdijk (van de Oranjesluisweg naar het onderpad van de Maasdijk).
 2. door de Pettendijk.
 3. in het verlengde van de Leeweg.
 • Verkeerstunnel Westerlee: een verkeerstunnel bij knooppunt Westerlee geeft via de Oranjesluisweg toegang naar het toekomstige bedrijventerrein Honderdland. Tot aan de realisatie van dit bedrijventerrein wordt de fietstunnel alleen gebruikt voor fietsverkeer naar Maasdijk.
 • Vervanging Zwethbrug: brug in de N213 tussen knooppunt Westerlee en het Vlietpolderplein.

Gerealiseerde onderdelen

 • Loskoppeling Galgeweg en Oranjesluisweg van knooppunt Westerlee (mei 2014).
 • Westerleeplein (november 2014, m.u.v. aansluiting van en naar Maasdijk).

Deelproject-verbinding-West

Deelproject verbinding Westerlee-Maasdijk

Visualisatie-Westerleeplein

Visualisatie Westerleeplein

Visualisatie-Maasdijkplein

Visualisatie Maasdijkplein

Huidige-situatie-Knooppunt-

Huidige situatie Knooppunt Westerlee

Visualisatie-Tweepleinenweg

Visualisatie Tweepleinenweg

Volg VerkeerZH op Twitter