Verlengde veilingroute
De Verlengde Veilingroute is een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute (N222) en Burgemeester Elsenweg (N213) in Naaldwijk. Een onderdeel ervan is de aanleg van de Piet Struijkweg (PSW), een nieuwe weg in het verlengde van de Verlengde Veilingroute.

Aansluiting Verlengde Veilingroute

De Verlengde Veilingroute ligt er al. De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en N222 wordt samengevoegd met een ander project: de verbreding van de N222. Het combineren van de werkzaamheden zorgt voor minder verkeershinder tijdens de uitvoering.

De Verlengde Veilingroute sluit aan op de bestaande Veilingroute en de Lange Broekweg (verlengde Kasteelweg) met een kruispunt met verkeerslichten. Verder wordt de N222 vanaf deze kruising tot aan Flora Holland verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. De huidige rotonde wordt vervangen door een turborotonde. Ter hoogte van de Lange Broekweg wordt een fietstunnel gerealiseerd onder de Verlengde Veilingroute.

De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de N222 wordt medio 2018 gerealiseerd.


De Snelbinder op RTL 7

In het programma Greenproject op RTL7 werd tijdens de uitzending van 5 juli 2015 aandacht besteed aan De Snelbinder, de fietsbrug in het Westland. Hier is voor het eerst in Nederland antivries-asfalt toegepast.

Uitleg antivriesasfalt

1locatie
2asfaltfabriek
3vergelijking
4resultaten

Impressie De Snelbinder

De Snelbinder Vlietpolderplein
AntivriesAsfalt143TBF
AntivriesAsfalt290TBF
AntivriesAsfalt540TBF

Vlietpolderplein na realisatie fietsbrug

Vlietpolderplein

Timelapse De Snelbinder

Volg VerkeerZH op Twitter