Provincie maait voor meer biodiversiteit

Gepubliceerd op 22 juni 2018De komende weken maait de provincie Zuid-Holland de bermen langs een aantal provinciale wegen op een andere manier dan voorgaande jaren. De provincie is namelijk gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’, met als doel een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten. Want die hebben we hard nodig. In de praktijk betekent dit dat bermen minder vaak worden gemaaid.

Grote maaibeurt juni

Op de N207, N215, N216, N218, N223, N231, N441, N448, N480, N481, N482 en de N497 is deze weken een maaibeurt gaande. De bermen worden (gedeeltelijk) kort gemaaid. De verkeersveiligheid is een van de factoren voor het bepalen hoe vaak de berm gemaaid wordt. De strook direct langs de weg, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid dan de buitenbermen, die in sommige gevallen maar een keer per jaar aan de beurt zijn.

Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt voor meer diversiteit in bloemen- en plantensoorten.

Ongewenste plantensoorten

Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook zijn er ongewenste plantensoorten (zoals akkerdistels) die tijdelijk hoog komen te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, wordt per locatie bekeken hoe deze planten het beste bestreden kunnen worden. Vaak wordt extra gemaaid en het maaiafval meegenomen, om zo de planten uit te putten.

Meer N-wegen en bijenhotels

Het komende jaar wordt het ecologisch maaien ook op de resterende provinciale wegen ingevoerd. Ook plaatst de provincie 35 bijenhotels op geschikte plekken langs de provinciale wegen. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden.


Volg VerkeerZH op Twitter