N207: Verbetering bereikbaarheid en doorstroming regio Leimuiden – Alphen aan den Rijn

Gepubliceerd op 29 juni 2018Afgelopen jaren heeft de provincie gewerkt aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn om de bereikbaarheid en doorstroming in het gebied te verbeteren. Met een feestelijke bijeenkomst werd op donderdag 28 juni de afronding van de werkzaamheden gemarkeerd in aanwezigheid van bestuurders, direct omwonenden en betrokkenen.

Met busstroken voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), nieuwe bruggen over de Drecht en Leidsevaart, het aanpakken en verbeteren van de kruispunten en het aanleggen van een parallelweg bestemd voor het landbouwverkeer zijn verbeteringen aangebracht om de bereikbaarheid en doorstroming vanuit de regio richting de hoofdwegen A4 en A12 en Rotterdam en Schiphol te bevorderen.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: "We hebben de afgelopen jaren de overlast tijdens de werkzaamheden aan de N207 zoveel mogelijk beperkt. We bedanken iedereen voor het geduld en begrip. Met de aanpassingen aan de N207 hebben we een belangrijke stap gezet met het bereikbaar houden van de regio. Er ligt nu een toekomst vaste N207!"

Hoogwaardig openbaar vervoer

De nieuwe busbanen zijn bestemd voor R-net. Het kwaliteitskeurmerk voor HOV in de Randstad. Daarnaast zijn de busbanen zo aangelegd dat het in de toekomst mogelijkheden biedt om eventueel doelgroepenverkeer toe te laten. In dat geval zal het autoverkeer hier ook baat bij hebben omdat het vrachtverkeer dan van de rijbaan af gaat.

Onderdoorgang Woudsedijk-Zuid

Tijdens de werkzaamheden aan de Leidsevaartbrug was de tunnel Woudsedijk-Zuid bij Rijnsaterwoude gestremd voor al het verkeer. Om de woningen en bedrijven bereikbaar te houden lag er een zogenoemde bypass (omleidingsroute) vanaf de N207. Nu de werkzaamheden gereed zijn en de tunnel is opengesteld voor verkeer is de bypass verwijderd.

Marskramerpad

Voor wandelaars van het Marskramerpad gold tijdens de bouw van de nieuwe brug over de Leidsevaart een omleiding. Nu de nieuwe brug bij Rijnsaterwoude is opgeleverd kunnen wandelaars weer het Marskramerpad volgen onder de nieuwe brug door.

Betere bereikbaarheid en doorstroming

De werkzaamheden aan de N207 zijn uitgevoerd in samenwerking met de omliggende gemeenten; Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en het hoogheemraadschap van Rijnland ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.


Volg VerkeerZH op Twitter