Groot onderhoud N207 bij Alphen aan den Rijn
De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de N207 bij Alphen aan den Rijn vanaf het kruispunt met de Eisenhowerlaan tot aan de Nassaubrug.

Wat is er al gebeurd?

De provincie heeft eind 2018 de damwandconstructie vervangen ter hoogte van de rotonde op de N207 kruisend met de N231. Ook de kabels en leidingen in de berm zijn hier verlegd. Dit was nodig om bij de rotonde N207/N231 een extra rijbaan te kunnen realiseren. De werkzaamheden aan de damwandconstructie zijn bijna afgerond.

Wat gaat er nog gebeuren?

In de volgende fase zijn de voornaamste werkzaamheden het opnieuw inrichten van de rotonde op de N207 kruisend met de N231. Er wordt een extra rijbaan ter hoogte van de rotonde gerealiseerd om de doorstroming te verbeteren. Bij de rotonde met de N460 wordt de doorsteek verwijderd. Het asfalt op de parallelweg wordt vanaf de rotonde met de N231 tot aan de rotonde met de N460 vernieuwd. Tot slot wordt de openbare verlichting vervangen en er worden bermverbeteringsmaatregelen aangebracht langs een gedeelte van het traject tussen de Eisenhowerlaan en de Nassaubrug. De werkzaamheden van de provincie hebben geen invloed op de fietsersbrug over het Aarkanaal.