Groot onderhoud N207 bij Alphen aan den Rijn
De provincie Zuid-Holland voert tot begin juli 2019 groot onderhoud uit aan de N207 bij Alphen aan den Rijn vanaf het kruispunt met de Eisenhowerlaan tot aan de Nassaubrug.

Wat gaat er nog gebeuren?

De voornaamste werkzaamheden zijn het opnieuw inrichten van de rotonde op de N207 kruisend met de N231. Er wordt een extra rijbaan ter hoogte van de rotonde gerealiseerd. Bij de rotonde met de N460 wordt de doorsteek verwijderd. Het asfalt op de parallelweg wordt vanaf de rotonde met de N231 tot aan de rotonde met de N460 vernieuwd. Tot slot wordt de openbare verlichting vervangen en wordt de berm verbeterd langs een gedeelte van de weg tussen de Eisenhowerlaan en de Nassaubrug.

Planning

De werkzaamheden worden niet alleen overdag, maar ook in een aantal nachten en weekenden uitgevoerd. De eerste nachtelijke werkzaamheden starten op 8 april. De weekendwerkzaamheden volgen later in het traject. Hieronder ziet u in het schema om welke data het gaat:

Data weekendafsluitingen en nachtwerkzaamheden 
N207 Oostkanaalweg - Nieuwkoopseweg
Weekendafsluitingen
 • Vrijdag 3 mei 20.00 uur t/m zondag 5 mei 01.00 uur
 • Vrijdag 10 mei 20.00 uur t/m maandag 13 mei 06.00 uur
 • Vrijdag 28 juni 20.00 uur t/m maandag 1 juli 06.00 uur

Nachtwerkzaamheden

van 20.00 tot 06.00 uur

 • Maandag 8 april t/m vrijdag 12 april
 • Woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april
 • Dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april
 • Donderdag 2 mei t/m vrijdag 3 mei
 • Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei
 • Maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei
 • Maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei
 • Maandag 27 mei t/m dinsdag 28 mei

Verkeershinder en omleidingen

Voor de nachtelijke werkzaamheden is op de N207 een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt met een om-en-om regeling doorgelaten. Op de N231 is er in 1 richting verkeer mogelijk. Tijdens de 3 weekendwerkzaamheden in het weekend van 3 mei, 10 mei en 28 juni is de rotonde bij Alphen aan den Rijn kruisend met de N231 afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle huizen en bedrijven langs de parallelweg van de N207 blijven wel bereikbaar vanaf de rotonde bij de Zegerbrug.

Het verkeer vanuit Boskoop volgt een omleiding via de Oranje Nassausingel richting de Zegerbaan. Het verkeer vanuit Leimuiden richting Boskoop gaat via de Eisenhowerlaan, de Burgermeester Bruins Slotsingel, de President Kennedylaan en de Oranje Nassausingel. Het verkeer vanuit Papenveer volgt een omleiding via de N462 en de N231 en andersom.
Op deze pagina vindt u de omleidingsroutes op de kaart aangegeven.

Fietsers

Fietsers van en naar Boskoop worden omgeleid via de Westkanaalweg en Fietsers van en naar Aarlanderveen kunnen het werkgebied van en naar de rotonde Oostkaanaalweg/Zegerbaan oversteken.

Wat is er al gebeurd?

De provincie heeft eind 2018 de damwandconstructie vervangen ter hoogte van de rotonde op de N207 kruisend met de N231. Ook de kabels en leidingen in de berm zijn hier verlegd. Dit was nodig om bij de rotonde N207/N231 een extra rijbaan te kunnen realiseren. De werkzaamheden aan de damwandconstructie zijn bijna afgerond.